ديدار يونگ وزير دفاع آلمان از سربازان آلماني در شمال افغانستان | افغانستان | DW | 03.09.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

ديدار يونگ وزير دفاع آلمان از سربازان آلماني در شمال افغانستان

یونگ گفت: "البته كه وضعيت در حال حاظر خطرناك است، زماني که سربازان ما قرار گاه هاي شان را ترک مي گويند با اين آگاهي که به وسيلۀ انتحار كنندگان سوار بر موتر سايكلها مورد تهديد قرار مي گيرند..."

ديدار يونگ وزير دفاع آلمان از سربازان آلماني در قندوز

ديدار يونگ وزير دفاع آلمان از سربازان آلماني در قندوز

فرانس يوزف يونگ وزير دفاع آلمان حين بازديدش از سربازان در قندز از عمليات و فعاليت آنان چنين ستايش کرد:

"البته كه وضعيت در حال حاظر خطرناك است، زماني که سربازان ما قرار گاه هاي شان را ترک مي گويند با اين آگاهي که به وسيلۀ انتحار كنندگان سوار بر موتر سايكلها مورد تهديد قرار مي گيرند. اما بايد بگويم که که من واقعا ً سپاسگذارم و افتخار مي کنم که چگونه سربازان زن و مرد ما در اين جا عمليات شان را انجام مي دهند. آنان خوب آموزش ديده اند و باوجود خطرهاى زياد داراي روحيۀ قوى هستند."

سوء قصدهاى اخير با قتل و زخمى شدن سربازان آلمانى، نشان دهندۀ جديت و خطرناك بودن اوضاع در شمال افغانستان نيز است که تا چندي پيش به حيث منطفۀ امن کشور شهرت داشت، چنانكه يكى از سربازان آلمانى گفت:

"از يك طرف خطر چون يك پديدۀ روزمره شده است، اما از طرف ديگر ما بايد هرهشدار و اعلام خطر را جدى بگيريم و براى دفع آن آمادگى لازم را گرفته و مرتب روى آن صحبت كنيم."

فرانس يوزف يونگ در كندز با والى و نيز با يکي از ريش سفيدان محل صحبت كرد که ميان سربازان آلماني و اقارب آن خانواده اي ميانجي کرده بود. چند عضو این خانواده در پنج شنبه گذشته توسط سربازان آلماني کشته شده بودند۰ والى كندز به وزير دفاع آلمان اطمينان داد، هيچكس به آلمانيها نظر سؤ پيدا نكرده است.

در رويداد هفتهء گذشته يكزن و دو طفل او حين عبور از يك پوستۀ كنترول از طريق فيرهاى هوايى به قتل رسيده بودند.

يونگ هدف حضور نظامى آلمان را در افغانستان چنين توجيه كرد:

"كمك براى مردم، حمايت از مردم و ايجاد يك محيط با امن براى مردم و البته كوشش نهايى براى جلوگيرى از قربانى شدن افراد ملكي."

وزير دفاع آلمان بر اهميت آموزش و تشكيل يک اردوى قوي افغانى تاکید کرد و در عين حال از اهمال در قسمت آموزش و تمرين پليس داخلى شكايت كرده گفت: "خوب مي بود كه درين بخش حمايت بيشتر به عمل مي آمد با هماهنگي بهتر مسؤولين گوناگون."

مطالب مرتبط

آگهی