ديدار مدويدوف با باروسو | آلمان و جهان | DW | 29.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

ديدار مدويدوف با باروسو

اتحاديه اروپا وروسيه در مذاکرات شان پيرامون همکاري هاي مشترک باهم در گردهمايي ويژه د رشانتي مان زيسک سايبريا به تفاهم و تعهداتي نايل شده اند.

default

خوزه مانوئل باروسو رييس کميسيون خارجي اتحاديه اروپا به اين باور است که مدويدف رييس جمهور جديد روسيه انسان خوش برخورد وآزادمنشي مي باشد.

حين صرف غذا شام روز پنجشنبه بيست وششم ماه جاري زمينه آن مساعد گرديد تا بين اين دو همتاي سياسي تبادله افکار صورت گيرد. مدويدف اظهار مي دارد که وي شنونده خيلي خوب موسيقي مدرن غربي مي باشد. در حالي که باروسو خوش ذوقي نموده مي گويد که وي باذوق زياد موسيقي جاز غربي را مي شنود.

طبعاً که دراين صحبت ها اين دو شخصيت سياسي پيرامون فوتبال نيز حرقهاي به ميان آورده اند اين صحبت زماني صورت گرفته است که باروسو و مدويدف مشترکاً بازي فوتبال روسيه و اسپانيا راتماشا ننموده اند.

باروسو اين شام را با رييس جمهور روسيه يک شبي خوبي خوانده است و اضافه نمود که سخنان دوستانه با اين شخص تازه ودرجه يک کرملين زمينه آنرا مهيا ساخته است تا مناسبات تازه با روسيه آغازشود. هم اکنون زمان ان رسيده است تا سرنامه جديدي را در روابط با روسيه از نو آغاز نمايم.

من با اطمينان کامل مي گويم که که ما همه ازاين روابط جديد به شمول روسيه بهره زياد خواهيم برد.در قدم نخست مساله مناسبات اقتصادي با روسيه بسيار مهم مي باشد.

اتحاد اروپايي 40 در صد ضرورت نفت و يک سوم احتياجات گاز خود را از روسيه بدست مي آورد.اين هم روشن است که در اين تجارت روسيه نيز نفع اقتصادي

دارد. از همين روست که اين گردهمايي در شانتي مان زيسک سايبريا داير گرديده است چون ازهمين محل است که نفت به اتحاد اروپايي صادر مي شود.

همکاري هاي مشترک جديد بين اتحاديه اروپا وروسيه بايست براساس يک برنامه ريزي آغاز شود. کميسيون اتحاديه اروپا احساس آرامش مي کند که بالاخره انسان

مي تواند باروسيه بصورت دراز مدت مناسبات بهتري داشته باشد.

کشورهاي اروپايي شرقي که عضويت اتحاديه اروپا را دارند هميش با بهتر شدن مناسبات تازه با روسيه مخالفت مي کردند. اين هم بسيار مشکل خواهد بود اگر فکر شود که مناسبات اتحاديه اروپا با روسيه در آينده ساده تر خواهد شد.

آگهی