ديدار رييس جمهور روسيه با صدراعظم آلمان در برلین قبل از کنفرانس لندن | آلمان و جهان | DW | 01.04.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

ديدار رييس جمهور روسيه با صدراعظم آلمان در برلین قبل از کنفرانس لندن

ميدويدف رييس جمهور روسيه در ديدارش با مرکل صدراعظم آلمان در برلين، اندکي پيش از کنفرانس گروه جي 20 در لندن اظهار داشت: "ما هيچ ديدگاه هاي اساسي مختلف به هم نداريم."

ميدويدف رييس جمهور روسيه در ديدارش با مرکل صدراعظم آلمان در برلين

ميدويدف رييس جمهور روسيه در ديدارش با مرکل صدراعظم آلمان در برلين

آنچه که مربوط به نظم جديد نظام مالي جهاني مي گردد، روسيه و آلمان خويش را در موقعيت همسان مي يابند. ميدويدف رييس جمهور روسيه در ديدارش با مرکل صدراعظم آلمان در برلين، اندکي پيش از کنفرانس گروه جي 20 در لندن اظهار داشت: "ما هيچ ديدگاه هاي اساسي مختلف به هم نداريم."

روشن است که مسکو و برلين در بعضي نکات با هم اختلاف نظر دارند. البته اين غير معمول هم نيست. اما رييس جمهور دميتري ميدويدف و صدراعظم انگيلا مرکل نگذاشتند سوال هاي ژورناليستان باعث افشاي اختلافات نظر شان شود. زيرا با درنظر داشت گردهمايي 20 قدرت اقتصادي پيشتاز جهان، براي هردو بيش از همه يک پيام مهم بود که مرکل از آن چنين سخن گفت:

"آنچه به گردهمايي گروه جي 20 مربوط ميگردد، اصلا با انتظارات و موقف هاي مشابهي به لندن ميرويم. اين ضروريست، تا کاملا واضح گردد، که ساختار بازار هاي مالي جهان، به قسمي تغيير داده شود که چنين بحران ها بار ديگر تکرار نشوند."

بخصوص که ميدويدف از پروژه صدر اعظم آلمان مبني بر منشور بين المللي براي رشد معقول و دوامدار حمايت بعمل مي آورد، مرکل کاملا راضي بنظر ميرسيد. منشور مذکور بايد اساس آن نظم جديد کنترول مالي جهاني شود که قرار است فردا پنجشنبه در لندن روي آن بحث صورت گيرد. اينکه علاوه بر مشکلات بازار هاي مالي، معضله هاي ديگري نيز وجود دارند، از جواب ميدوديف در برابر سوال يکي از خبرنگاران روسي، واضح ميگردد:

"به مشکل مي توان همکار مطمئن تري براي تهيۀ گاز داشت، بدون کشوري که دقيفاً اين گاز را آماده کند. براي ما تعجب آور بود وقتي اخيراً اتحاديۀ اروپا با اوکراين در مورد اينکه چگونه سيستم پايپلاين هاي شان بهتر مي شده مي توانند، مذاکره نمود، بدون اينکه ما هم در دور ميز نشسته باشيم. ما اعتراضي نکرديم. با آنهم بهتر است دفعۀ ديگر طور ديگر باشد. بحران تهيۀ گاز در زمستان گذشته نشان داد که چه اتفاق مي افتد، وقتي يک کشور سياست غير تنظيم شده را تعقيب نمايد."

اما صدراعظم آلمان درين موضوع ناخوش آيند نيز نگذاشت مشاجره به بار آيد. او گفت:

"طبعاً که پايپلاين هاي گاز را بدون محتواي آن نمي توان تصور نمود و به همين دليل اين موضوع به روسيه نيز مربوط مي شود."

مرکل به ادامه گفت که وي در بارۀ اين موضوع با اتحاديۀ اروپا صحبت خواهد نمود. نبايد از موضوعي را به مورد مشاجره تبديل کرد که اصلاً مورد مشاجره نيست. اين اظهارات بايد آمادگي ميدوديف را براي جانبداري از پيشنهادات مرکل در لندن بيشتر سازد.

اشتوتسیل/ صدیقی

ویراستار: ملک

آگهی