ديدار اردوگان، نخست وزير ترکيه از يونان | مصاحبه ها | DW | 14.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مصاحبه ها

ديدار اردوگان، نخست وزير ترکيه از يونان

رجب طيب اردوان، نخست وزير ترکيه امروز چهار شنبه (چهاردهم مي) عازم آتن شد. نقطه ي اوج اين ديدار برگزاري جلسه ي کابينه ي مشترکي ميان هردو کشور است. د ر اين ديدار قبل از همه بحث روي مسايل اقتصادي مطرح خواهد شد.

رجب طيب اردوان گیورگ با میزبان وهمتایی یونانی پپندریو

رجب طيب اردوان گیورگ با میزبان وهمتایی یونانی پپندریو

بسياري از يوناني ها به ترکيه به ديده ي شک مي نگرند. اما پناگيوتيس کوتسيکوس، رييس اتاق تجارتي يوناني – ترکي به کشور همسايه با نگاه ديگري مي نگرد. او در اين باره مي گويد:

"مردم تجارت پيشه با وسايل ديگر سياست مي کنند. اينجا و آنجا ما بايد انتقاد را نيز تحمل کنيم، اما ما قاعدتاً تمجيد هاي زيادي نيز به خاطر موضع گيري مان دال بر نزديکي با ترکيه دريافت مي داريم. آنچه که مربوط به تفاوتهاي سياسي مي شود، در اين باره سياست مداران ما دليلي براي نگراني ندارند و من به اين باور هستم که ديدار اردوگان قدم مهمي در مسير درستي است."

کوتسيکوس حتي چانس بزرگي را براي اقتصاد يونان در کشور ترکيه مي بيند. اين رييس اتاق تجارتي يوناني – ترکي از عهده دار شدن بانک ملي ترکي به وسيله ي بانک ملي يوناني در چهار سال قبل ياد مي کند. با وجود شک و ترديد هاي آغازين، ازدواج ميان بانک هاي ترکي و يوناني، به مثابه ي سرمايه گزاري خيلي موفق تلقي مي شود. او در اين باره مي گويد:

"بانک ملي در مجهز ساختن وسايل انترنيتي بانک ترکي سرمايه گزاري نمود و معاملات مشتري ها را به صورت همه جانبه نوسازي کرد. بانک ملي در عوض، در ميان مشتري هاي جديد راه پيدا کرد. امروز بانک ملي يوناني بيش از 30 درصد منفعت هايش را در ترکيه کمايي مي کند. در رابطه با اين همه چه بايد گفت، من فکر مي کنم که زبان ارقام خيلي واضح است."

اما کونستنتاکوپولوس، نويسنده و ژورناليست يوناني به چنين ارقامي اهميتي قايل نمي شود، او به ترکيه به نظر منفي مي نگرد و در آثارش، خواهان برخورد شديد تر، به خصوص در قسمت مساله ي قبرس در برابر ترکيه مي شود. منازعه روي زمامداري بر منطقه ي اژه که تا هنوز بدون حل مانده است، دليلي براي نگراني است. و اين در حالي است که به گفته ي کونستنتاکوپولوس حکومت يونان به شدت از داخل شدن همسايه ترکي اش در اتحاديه اروپا حمايت مي کند. او مي افزايد:

"بيش از ده سال است که ما از پذيرش ترکيه در اتحاديه اروپا حمايت مي کنيم، اما حکومت انقره موضع گيري اش را در قبال يونان اصلاً تغيير نداده است. کاملاً برعکس: ما همواره با مشکلات جديدي روبرو مي شويم. و فراموش نکنيد که بحران قرضه ي ما پيش از همه نتيجه ي رقابت تجهيزاتي با ترکيه است."

اين براي يونان نعمتي خواهد بود که رقابت تجهيزاتي پايان يابد، زيرا در حال حاضر، اين کشور زير بار قرض فرو رفته، بيش از چهار درصد توليدات ناخالص ملي اش را براي خريد سلاح به کار مي گيرد. بگيس وزير ترکي امور اروپايي نيز در اين اواخر پيشنهاد کرد که بايد بودجه ي نظامي در هردو کشور تقليل يابد.

در نشست سران دو کشور ترکيه و يونان، قرار است مساله قبرس فقط در حاشيه مورد بحث قرار گيرد. گروه هاي منشعب چپ در يونان از اين بابت خشمگين هستند و به تظاهرات عليه ديدار رجب طيب اردوان فرا خوانده اند.

پپديميتريو/مبلغويراستار:انتظاري

مطالب مرتبط

آگهی