ديداروزيرامورخارجه افغانستان با هيات امورخارجي اتحاديه اروپا | افغانستان | DW | 29.01.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

ديداروزيرامورخارجه افغانستان با هيات امورخارجي اتحاديه اروپا

یک هیات افغانستان به ریاست داکتررنگين دادفراسپنتا وزيرامورخارجه افغانستان امروزدربرلين پايتخت آلمان با هيات امورخارجي اتحاديه اروپا درمورد برنامه هاوکمکهاي انکشافي اين اتحاديه به افغانستان ديداروگفتگومي نمايد.

داکتررنگین دادفراسپنتا وزیرامورخارجه افغانستان

داکتررنگین دادفراسپنتا وزیرامورخارجه افغانستان

دراين ديدارفرانک والتراشتاين مايروزيرامورخارجه آلمان به حيث رييس اين هيات اتحاديه اروپا، خاويرسولانا مسوول امورسياسي وامنيتي وبنيتا فريرو والدنرکميسارروابط خارجي اتحاديه اروپا با نمايندگان دولت افغانستان ديداروگفت مي نمايند.

فريرو والدنردرپيشاپيش کنفرانس کميسيون مشترک هماهنگي ونظارت برکمکهاي بين المللي براي افغانستان دربرلين اعلام نموده است که ؛ اتحاديه اروپا براي چهارسال آينده، ششصد هزار يورو براي بازسازي افغانستان کمک مي نمايد.

بنيتا فريرو والدنرکميسارروابط خارجي اتحاديه گفت است :" مبلغ ياد شده به منظوراصلاحات درسيستم قضايي کمک به امورصحي ومبارزه دربرابرقاچاق موادمخدرکمک صورت گرفته است. "

فريرو والدنرگفته است: "افغانها بايد ببينند که مي توانند وخودشان امکاناتي دارند که يک کشوردمکرات بسازند"

اما ايالات متحده امريکا خواهان فرستان سربازان بيشتربه مناطق ناامن جنوبي مي باشد. مناطق که نيروهاي طالبان بيشترنفوذ دارند .

هيات افغانستان به رياست آقاي اسپنتا وباحضورجليل شمس وزيراقتصاد، انورالحق وزيرماليه وشمارديگرازاعضاي بلند پايه دولت افغانستان به آلمان آمده اند تا درمورد چگونگي کمکهاتبادل نظرنمايند.

قراراست هيات افغانستان درکنفرانس کميسيون مشترک هماهنگي ونظارت برکمکهاي بين المللي براي افغانستان، فردا وپس فردا دربرلين شرکت نمايند. اين کنفرانس را که ادامه ي کنفرانس لندن (31 جنوري 2006 ) مي گويند ؛ قراراست به روزهاي 30 و31 ماه جاري دربرلين برگزارگردد.