ديداروزراي خارجه افغانستان،پاکستان وامريکا | آلمان و جهان | DW | 27.02.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

ديداروزراي خارجه افغانستان،پاکستان وامريکا

ريچارد هولبروک نماينده ي ويژه ايالات متحده ي امريکا حدود دوساعت وزراي امور خارجه افغانستان وپاکستان را براي يک گفتگوي مشترک دعوت نمود.

default

جزييات گفتگوهاي هرسه وزيرخارجه تا اکنون روشن نيست ولي وزيرامور خارجه افغانستان دکتر رنگين دافر اسپنتا پيش ازديدارگفته است:"خبر خوب در ارتباط به روابط هردو کشور افغانستان و پاکستان اعتماد مشترکيست که ميان حکومت ملکي پاکستان و حکومت ما برقرار است واين امر تکامل کاملأ جديد در روابط ماست."

با آنکه اسپنتا از همکاري مشترک با پاکستان يادآورگرديد،امري که امريکايي ها هم تذکر داده اند ، ولي به گونه ي هم نگران بود چنانچه سپنتا گفت: "به باور من بزرگترين خطرپيرامون امنيت جهاني، از عراق وافغانستان برنمي خيزد، بلکه از پاکستان؛ يکي از بابت نفوس اين کشور که بزرگترين جمعيت را دارد و دوم اين که پاکستان داراي اسلحه هسته اي مي باشد.

در صورتب که حکومت پاکستان سقوط نمايد،مي توان گفت که اين امر سبب بروز بزرگترين خطربراي همه خواهد بود بويژه براي آسياي ميانه."

پاکستان همچنان براي ايالات متحده ي امريکا ايجاد نگراني مي نمايد،چنانچه ريچارد هولبروک گروه هاي طالبان را مورد انتقاد قرار داده است ونيز تطبيق قوانين شريعت را ازجانب اين گروه ها که براي بستن پيمان آتش بس از جانب آنان پيشنهاد گرديده بود.

در ضمن مناسبات افغانستان و ايالات متحده ي امريکا نيز در اين اواخر متشنج است.

بارک اوباما رييس جمهور افغانستان کرزي را متهم به اين مي نمايد که در عرصه ي امنيتي بسيار کم کار کرده است و همينطوردر بخش بازسازي افغانستان نيز.

در برابر کرزي نيز تلفات شهروندان غير نظامي کشورش را که پيامد حملات ارتش امريکا در افغانستان است،مورد نکوهش قرار داده است.

اما وزير امور دفاع افغانستان عبدالرحيم وردک اين تشنج ها را روپوش مي نمايد ودر مورد گفته است:"ما هيچگونه کوتاهي از جانب امريکايي ها حس نکرده ايم،برخلاف آرزومنديم که در آينده نيز کمک ها ومعاونت ها براي افغانستان ادامه يابد."

اعضاي حکومت افغانستان همچنان از خبر رساني منفي رسانه ها نيز شاکي بوده وبرخورد رسانه ها را در مورد مورد انتقاد قرار داده به اين باور اند که از دستاورد هاي دولت بسيار کم گزارش مي شود.

به قول وزير امور دفاع افغانستان گويادر 19 ولايت افغانستان توليد وکشت خشحاش وجود ندارد، يعني در نيمي بيشتري از خاک کشورش.

انتظار مي رود که سال روان ميلادي توليد و کشت خشخاش همچنان به 20 تا 30 درصد کاهش يابد.

گفتنيست که 93 درصد مزارع موجود کشت خشخاش در جنوب افغانستان موقعيت دارد،مناطقي که حکومت مرکزي توان اداره وکنترول امنيتي آن جا ها را ندارد.

وردک وزير امور دفاع افغانستان همچنان در واشنگتن از افزايش شما سربازان امريکايي در افغانستان اظهار خرسندي نموده اظهاراميدواري کرده است که ديگر کشورهاي هم پيمان ناتو نيز بر شمار سربازان کشورهايشان درافغانستان افزايش دهند.

وي در ضمن گسترش ارتش افغانستان را نيز مهم مي پندارد وبه اين نظر است که هنوز برهدف بلند بردن شمار پيش بيني شده ي افراد ارتش به 134 هزار سربازنرسيده اند وبه همين دليل هم نيازمند به سربازان خارجي اند با آنکه در اين عرصه پيشرفت هايي داشته اند. اودراين رابطه افزوده است:

"ارتش افغانستان دستاوردي از جريان سه سال گذشته است ونماد توانمندي از اصلاحات وتصويرمعنايي از افغانستان جديد که چرخش ما را در تشکيل ملت واحد نمايش مي دهد ، ملتي که قبول مسووليت در تعيين سرنوشت خويش را خواهد کرد."

آگهی