ديدارصليب سرخ ازسه اسيرنزد طالبان | افغانستان | DW | 18.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

ديدارصليب سرخ ازسه اسيرنزد طالبان

کارمندان صليب سرخ جهاني درافغانستان موفق شدند تا ازسه اسيرنزد طالبان ديدن نمايند.بنابر گفته ي کارلاحداد،يک سخنگوي سازمان صليب سرخ جهاني،مسوولان اين سازمان،اواخر نوامبراجازه بازديدازاين سه اسير را ازطالبان دريافت کردند.

default

اين زندانيان دراردوگاهي که در شمال غرب افغانستان در ولايت بادغيس قرار دارد، برسرمي برند.

کارلاحداد مي گويد:«اين موفقيت بزرگي بود، زيرا ما از اسراي نيروهاي بين المللي و نيروهاي امنيتي افغان ديدار کرده ايم. اما اين اولين بار است که ما اجازه ديدار از اسراي طالبان را داريم. اين موفقيت بزرگي بود، چون که صليب سرخ به اين ترتيب اين امکان را دارد که شرايط زندگي اسرا را از نزديک ببيند و به طالبان پيشنهاداتي در اين زمينه بدهد.»

بنا بر گزارش روزنامه سويسي « ويست شوايتسه تسايتنگ»، سازمان صليب سرخ جهاني ظاهراً سالهاست که با طالبان در حال مذاکره است. اين که اين سازمان با نيروهاي شورشي ارتباط برقرار مي کند امري غير عادي نيست. به طور مثال: درکلمبيا صليب سرخ با گروه شورشي "فرک" مذاکره مي کند. اين سازمان در مناقشه هاي مسلحانه متعهد به بي طرفي است و ازاظهارنظرهاي سياسي خود داري مي کند. تنها به اين ترتيب اين سازمان مي تواند اجازه ديدار از اسراي همه طرفهاي مناقشه را به دست آورد.

صليب سرخ هميشه سعي مي کند با هرکدام از اسرا شخصاً و خصوصي صحبت کند. مسوولان صليب سرخ در باره ي مشاهدات خود حين بازديد، همواره سکوت کرده اند. تنها به اين ترتيب است که صليب سرخ مي تواند مطمئن باشد که اجازه ديدار دوباره از اردوگاه را دريافت مي کند. چون براي يک قضاوت جامع بازديدهاي متعددي لازم است. به گفته کارلا حداد اين بار هم بعد از ديدار از اسراي طالبان ما بنا بر اين قاعده رفتار خواهيم کرد.

اودرباره ي چگونگي وضعيت زندانيان مي گويد: «من شرايط بازداشت زندانيان را علنا تحليل نخواهم کرد. من تنها مي توانم بگويم که ما در مورد وضعيت ايشان قضاوت کرده ايم و با طالبان در مورد چگونگي بهبود شرايط زندگي مذاکره کرده ايم. ما همچنين شرايط زندانيان را ارزيابي کرده و آنجا که لازم بود به طالبان پيشنهاداتي در اين زمينه داده ايم.»

معمولاً کارمندان صليب سرخ بين الملل هستند که از اردوگاه هاي اسرا ديدارکرده مي توانند. از آنها در مورد يک قضاوت بي طرفانه بيشتر انتظار مي رود تا نيروهاي حاکم بر منطقه.

براي سازمان صليب سرخ ديدار از سه اسيرنزد طالبان دراواخر نوامبر تنها يک آغاز بود. مسوولان اين سازمان اميدوارند به زودي از اسيران بيشتري اجازه بازديد دريافت کنند.

پاسکال/ انتظاری

ویراستار: یاسر

آگهی