دویل یا مناظره سیاسی تلویزیونی درآستانه انتخابات | مصاحبه ها | DW | 07.09.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

دویل یا مناظره سیاسی تلویزیونی درآستانه انتخابات

واژه "دویل" یکی از مقوله های بسیار قدیمی زبان لاتین بوده به معنی جنگ یا نبرد تن به تن را می باشد. در اروپای پیش از میلاد، یعنی پیشتر از دو هزار سال فرهنگ دویل مشاهده می گردد.

گرهارد شرویدرنخست وزیرآلمان وانگلامرکل رقیب انتخاباتی اش

گرهارد شرویدرنخست وزیرآلمان وانگلامرکل رقیب انتخاباتی اش

ازآن به بعد پس از جنگ دوم جهانی از برگزاری مراسم دویل نیزگزارش داده شده است. فرهنگ دویل که مربوط به مردان در جوامع اروپایی بود زمانی اتفاق می افتاد که یک فرد حیثیت و حرمت خود را توهین شده احساس میکرد و برای جبران آن بدنامی و ننگ، طرف مقابل را دعوت به جنگ تن به تن با سلاح های مختلف می نمود. بنا بر این فرهنگ رایج در کشورهای مختلف اروپا سالانه تا ده هزار نفر به قتل می رسید. البته بدون اینکه قاتلین مورد مجازات قرار بگیرند. زیرا قتل در حین دویل مجاز بود. بطورمثال الکساندرپوشکین شاعر نام آور روسیه در اثر دویل به قتل رسید. ختم جنگ دوم جهانی در اروپا به معنی از بین رفتن عمومی دویل در اروپا می باشد.

واژه و فرهنگ دویل که دیگر در اروپا از بین رفته بود، چند سال قبل به شکلی دیگر و با تغییر قوانین دوباره وارد کشورهای این قاره گردید. حالا دیگر زمانیکه از دویل صحبت می گردد هدف همان جنگ تن به تن در یکی از پارک های شهر نمی باشد. بلکه به معنی مناظره ومجادله سیاسی دو نامزد انتخابات می باشد که با مطرح نمودن دلایل و برنامه های سیاسی خود میخواهند تا حریف خود را مغلوب سازند.

حالا البته در این مناظره های تلویزیونی افرادی که قبل از انتخابات دایر می گردند، زیاد مهم نیست که کدام یک از کاندیدان دارای برنامه ها و دلایل مهمتر است. بلکه مهمتر این است که کدام یک در تلویزیون خوشایند و کارا جلوه میکند و مورد قبول تماشاچیان قرار می گیرد.

در دویل تلویزیونی اخیر که میان گرهارد شرویدر نخست وزیر بر حال آلمان و رقیب سیاسی او خانم آنگلا مرکل دایر گردیده بود، هدف اساسی همانا تحت تاثیر قرار دادن مستقیم تماشاچیان بود. تعداد زیادی از کارشناسان و رسانه های گروهی از هفته ها به اینسو دو نامزد عمده انتخابات آلمان را آماده چنین مناظره ی تلویزیونی ساخته بودند. برخی از کارشناسان به این عقیده اند که در چنین مناقشه های تلویزیونی هر هدف ، هر حرکت و هر لبخند و بالا و پاین بردن ابروها قبل از قبل برنامه ریزی شده و جلو کمره های تلویزیون به نمایش گذاشته می شوند. آنها به این باور استند که تاثیر تصویر در جوامع پیشرفته بی حد زیاد است. اگر سیاستمداری بتواند خود را در صفحه تلویزیون موفقتر از رقیبش معرفی کند به گمان زیاد هوا خواهان بیشتری خواهد داشت. کارشناسان امور انتخابات و رقابتهای سیاسی تاثیر تصاویر را بالای رای دهندگان بیشترازمحتوا ی برنامه ها و اهداف سیاسی یک حزب میدانند. بنا برگفته آنها به همان شکلیکه در کشورهای تازه به جاده دمکراسی پاگذاشته وابستگی های قومی و مذهبی نقش عمده در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بازی می کنند، به همان شکل در جوامع پیشرفته تصاویر تلویزیونی میتوانند نتایج انتخابات را تحت تاثیر قرار بدهند. به همین شکل در دویل تلویزیونی که میان گرهاردشرویدروانگلامرکل دایر گردید. باوجود اینکه مطالب عمده ی چون رشد اقتصادی، ازبین بردن بیکاری ونظام مالیاتی عادلانه مطرح گردیدند. با آنهم همه میدانستند که مهمتر این است که به نظر تماشاچیان کدام یک موفقتر و دلنشینتر جلوه می کند. نظر سنجی های که بعد از مناظره ی تلویزیونی صورت گرفته نشان میدهند که گرهارد شرویدر نخست وزیربرحال توانسته است که بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و از طرف اکثریت تماشاچیان به حیث برنده این دویل تلویزیونی انتخاب گردیده است. اما اینکه آیا بردن در مناظره ی تلویزیونی به معنی برد ن در انتخابات پارلمانی نیز خواهد بود به تاریخ 18ماه جاری معلوم خواهد گردید.

آگهی