1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی
آگهی
آگهی

گزارش های بیشتر از مهاجرت به اروپا

گزارش های بیشتر از افغانستان و جهان

آگهی
ویدیو را ببینید 03:29

ویدیوهای بیشتر

Silaiwali dolls by Hazara women

ترس زنان شاغل در هند از امنیت خانواده‌هایشان در افغانستان

تازه هایی از جهان علم و فن آوری را در این برنامه می بینید.

تازه هایی از جهان علم و فن آوری را در این برنامه می بینید.

بشردوست: عدم حضور زنان آموزش دیده در نظام طالبان یک فاجعه است

بشردوست: عدم حضور زنان آموزش دیده در نظام طالبان یک فاجعه است

فرار از طالبان و وضعیت دشوار مهاجران افغان در ترکیه

فرار از طالبان و وضعیت دشوار مهاجران افغان در ترکیه

ستیز: نظام طالبان با سیاست کنونی بقا نخواهد داشت

ستیز: نظام طالبان با سیاست کنونی بقا نخواهد داشت