1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی
آگهی
آگهی

گزارش های بیشتر از مهاجرت به اروپا

گزارش های بیشتر از افغانستان و جهان

ویدیو را ببینید 12:32

ویدیوهای بیشتر

روسیه: کلید صلح افغانستان در پاکستان نه بلکه در کابل است

روسیه: کلید صلح افغانستان در پاکستان نه بلکه در کابل است

تلاش‌ها برای مشارکت بازماندگان قربانیان جنگ در روند صلح

تلاش‌ها برای مشارکت بازماندگان قربانیان جنگ در روند صلح

Iran | Coronavirus | Umweltverschmutzung

بحران کرونا، ماسک ها چالشی جدید برای محیط زیست

دنیای علم، دانش و فن آوری را در پژوهش تماشا کنید

دنیای علم، دانش و فن آوری را در پژوهش تماشا کنید

بانوی کارآفرین افغان در ترکیه مرکز زیبایی ایجاد کرد

بانوی کارآفرین افغان در ترکیه مرکز زیبایی ایجاد کرد