جامعه و فرهنگ | DW
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آرشیف: معرفی هنرمندان افغانستان

ویدیو را ببینید 06:14
پخش زنده
06:14 دقیقه

تیاتر خیابانی برای جلوگیری از مهاجرت

خشکسالی ومشکلات اقتصادی باعث مهاجرت شمار زیادی از مردم غنا شده است. آنها در راه مهاجرت مشکلات زیادی را تجربه می کنند. اکنون سازمان افریقایی مبارزه با مهاجرت غیر قانونی تیاتر خیابانی برای جلوگیری از مهاجرت را به مردم نمایش میدهد.  

ویدیوهای بیشتر

تیاتر خیابانی برای جلوگیری از مهاجرت

پیراهن لیونل مسی مرتضی را به دیار آوارگی کشاند

دشواری های ترک اعتیاد در کابل

آلمان: آشپزخانه سیار برای پناهجویان

مکتب ورزشی برای رشد همپذیری در افغانستان