انتخابات آلمان | DW
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
DW Germany Decides Themenheader Dari
ویدیو را ببینید 01:56
پخش زنده
01:56 دقیقه

نگاهی به احزاب سیاسی آلمان

      

آگهی
ویدیو را ببینید 03:46
پخش زنده
03:46 دقیقه
ویدیو را ببینید 03:22
پخش زنده
03:22 دقیقه