آلمان و جهان | DW
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
ویدیو را ببینید 06:34

ویدیوهای بیشتر

کشتی های سرگردان نجات در مدیترانه و تشدید معضل پناهجویان

کشتی های سرگردان نجات در مدیترانه و تشدید معضل پناهجویان

مرگ یک مهاجر و دختر خوردسالش در رودخانه مرزی ریو گراند

مرگ یک مهاجر و دختر خوردسالش در رودخانه مرزی ریو گراند

مهاجرانی که دل شان برای نان گرم وطنی تنگ می شود

مهاجرانی که دل شان برای نان گرم وطنی تنگ می شود

باشگاه فوتبال جوانان برای ادغام اجتماعی مهاجران در آلمان

باشگاه فوتبال جوانان برای ادغام اجتماعی مهاجران در آلمان