دومین دور مجموعه نمایشنامه های رادیویی ″بشنو و بیاموز″‏ | جامعه و فرهنگ | DW | 03.02.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

جامعه و فرهنگ

دومین دور مجموعه نمایشنامه های رادیویی "بشنو و بیاموز"‏

تعلیم و تربیت کلید اساسی پیشرفت دوامدار افغانستان است که روند موفقانۀ بازسازی به آن نیاز دارد. دويچه وله با برنامۀ تفریحی "بشنو و بیاموز" رشد و توسعۀ مهارت ها و سطح دانش شنونده گان جوان را فراهم می کند.

دومین دورمجموعه برنامه‌های رادیویی "بشنو وبیاموز" با پیام‌های جدید آموزشی نشرمی‌شود. دراین دوربرنامه‌های "بشنو وبیاموز" یازده داستان مختلف هریک در10بخش، درچوکات نمایشنامه های رادیویی، به نشرمی‌رسد.

این برنامه به کمک مالی وزارت خارجه جمهور اتحادی آلمان تهیه شده است. در زیرخلاصه داستان‌ها و فشرده زندگینامه نویسندگان آن تهیه شده است، اما برای دریافت اطلاعات بیشتر و یا نمایشنامه‌ها به ما نامه بفرستید.

"بشنو و بیاموز" یک برنامه آموزشی چندزبانه، از راه- دور، وبراساس تاثیرگذاری متقابل است که روی انترنت وازطریق رادیو قابل دریافت است. این برنامه برای شنوندگان جوان افغان بین دوازده الی بیست سال تهیه شده است و چالش های مهمی که آنها در زندگی روزمره شان با آن مواجه اند، مورد بررسی قرار می دهد.

"بشنو و بیاموز" می خواهد تا حد ممکن به واقعیت های جامعه افغانی و تجارب روزانه شنوندگان جوان آن نزدیک باشد. به ھمین دلیل ما با نویسندگان درون افغانستان کار می کنیم، جایی که هر بخش آن نیزآنجا تولید می شود. نمایشنامه های رادیویی و دیگر برنامه های تفریحی و معلوماتی راه خوبی برای تماس با شنوندگان عمدتاً جوان را فراهم می کند.

برنامه "بشنو و بیاموز" افغانستان به زبان ھای پشتو و دری تولیدمی شود. این برنامه ها را می توان از طریق امواج کوتاه رادیو، انترنت وازطریق منابع محلی همکاردریافت کرد.

تاثیرگذاری متقابل

بشنو و بیاموز" تنها یک برنامه آموزشی و تفریحی نیست، بلکه یک تاثیرگذاری متقابل می باشد. شنوندگان جوان می توانند به طور مستقیم در برنامه ها با درنظرداشت عناصر تاثیرگذاربریکدیگرمانند مکالمات تلفنی، آزمونهای رادیویی، پرسشنامه ها وبررسی ها درپخش این برنامه ھا شریک و سھیم شوند۔

شنوندگان ھم چنان می توانند با دويچه وله از طریق شبکه های عنعنعوی درمیان گذاشتن دیدگاهها مانند: تلفن ها، نامه ها، ایمیل ها(پست برقی)، و پیام ھای تلفنی با گردانندگان این بر نامه تماس بگیرند.

پرسشها و پاسخ ها به حیث مواد ممد ازطریق وب سایت ما در دسترس می باشند، و همچنان لینک(پیوند) ها به نهادهای محلی که با پروژه ها مربوط باشند، فراهم می شوند.

پیشاپیش بهار نخستین مجموعه برنامه"بشنو و بیاموز" به نشر خواهد رسید. هر گاه پیشنهاد، سوال و یا نظری در این باره دارید به نشانی زیر با ما در تماس شوید.

DW.COM

آگهی