″دولت فدرال اجازه ورود خواهران و برادران اطفال پناهجوی بدون همراه  را بدهد″ | مهاجرت به اروپا | DW | 21.11.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

"دولت فدرال اجازه ورود خواهران و برادران اطفال پناهجوی بدون همراه  را بدهد"

سازمان حمایت از کودکان سیف دی چلدرن  می خواهد که دولت فدرال آلمان اجازه ورود را برای خواهران و برادران اطفال پناهجوی بدون همراه را بدهد. این سازمان گفت که آمدن آنان می تواند در رفاه و ادغام پناهجویان موثر واقع شود.

سازمان حمایت از کودکان (سیف دی چلدرن) به تازگی خواستار ورود خواهران و برادران اطفال پناهجوی بدون همراه به آلمان شده است. این سازمان با نشر اعلامیه ای در برلین اظهار کرده است که قانون موجود مبنی بر عدم اجازه آمدن خواهران و برادران پناهجویان زیرسن، رفاه و ادغام آنان را با خطر مواجه می کند.

مایکی ریباو، مسئول بخش حقوقی سازمان (سیف دی چلدرن) در آلمان گفت: «زندگی باهمی کودکان زیرسن همراه باتمام اعضای خانواده شان به گونه محض ناممکن شده است».

در حال حاضر به والدین اطفال پناهجوی بدون همراه اجازه داده می شود که به آنها بپیوندند، اما خواهر و برادر شان تحت شرایطی به این کار توفیق می یابند.

این شرایط از نگاه "سیف دی چلدرن" به ویژه تامین منبعی برای تامین معیشت، مکان کافی برای سکونت می باشد. طبق آن برای اطفال پائین تر از شش سال باید ده متر مربع مکان برای رهایش وجود داشته باشد.

حکومت آلمان فدرال پیوستن خانواده ها را در ماه مارچ ۲۰۱۶ برای پناهجویانی برای دوسال به تعلیق در آورد که از حمایت های محدود مستفید می شوند. از این تصمیم بیشتر سوریائی هائی متضرر شدند که بیش از نصف آن ها صرف حمایت های محدود به دست می آورند.

سازمان های امدادی از این مقررات انتقاد می کنند و آن را در تضاد با قانون اساسی، قانون اروپا و حقوق بین المللی می دانند که در آن ها حفاظت خانواده و رفاه طفل مساله مرکزی را تشکیل می دهند.

انستیتوت بازار کار و تحقیق در حرفه ها تخمین می کند که در اخیر امسال در آلمان ۴۰۰ هزار پناهجوی قبول شده و پناهجویانی مطابق به کنوانسیون ژنیو زندگی می کنند. صرف آن ها مستحق می باشند. تنها آن ها حق دارند در حال حاضر که به خانواده های شان بپوندند. طبق این تحقیق، اینها  حدود ۱۰۰ هزار تا ۱۲۰ هزار زن و شوهر واطفال زیر سن را در بر می گیرد.

DW.COM

آگهی