دوسيه مقامهاي متهم به فساد تحت تحقيق قرار دارد | افغانستان | DW | 29.08.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

دوسيه مقامهاي متهم به فساد تحت تحقيق قرار دارد

دادستاني کل افغانستان ميگويد معاون پيشين اين اداره به دليل کهولت سني بازنشسته شده و فشاري بر او وجود نداشته است.

دادستانی کل می گوید دوسیه مقام های متهم به فساد تحت تحقیق قرار دارد

دادستانی کل می گوید دوسیه مقام های متهم به فساد تحت تحقیق قرار دارد

فضل احمد فقيريار، معاون پيشين دادستاني کل که هفته گذشته از مقاماش بازنشسته شد، به نيويارک تايمز گفته است بعد از آن به بازنشستگي سوق داده شد که از متوقف کردن تحقيق در مورد فساد مقامهاي ارشد حکومتي، خودداري کرد.

دادستاني کل افغانستان ميگويد فقيريار به سن بازنشستگي رسيده بود و اداره امور، مکتوب بازنشستگي او را صادر کرده بود.

رحمت الله نظري، معاون کنوني دادستاني کل ميگويد: "آقاي فقيريار تقاعد کرده، قانونا تقاعد کرده، مطابق ماده 138 قانون کار که سن تقاعد را 65 سال و خدمت بالفعل را 40 سال تعيين کرده، و آقاي فقيريار سنش از 73 بالاتر است".

براساس اظهارات فقيريار، 25 تن از مقامهاي کنوني و پيشين به شمول 17 تن از اعضاي کابينه، پنج والي و سه سفير متهم به اختلاس و فساد هستند.

معاون پیشین دادستانی کرزی را متهم به مداخله در رسیدگی به دوسیه های مقام های حکومتی کرده است

معاون پیشین دادستانی کرزی را متهم به مداخله در رسیدگی به دوسیه های مقام های حکومتی کرده است

نظري ميگويد تمام دوسيههايي را که آقاي فقيريار ميخواست افشا کند شش ماه پيش در پارلمان افشا کرده بود:"اگر مساله افشاگري بوده، آقاي فقيريار تمام نامها را در شورا گفت".

دوسيه مقامها تحت تحقيق قرار دارد

معاون دادستاني کل افغانستان گفت تحقيق در مورد دوسيه مقامهايي که متهم به اختلاس هستند، ادامه دارد.

آقاي نظري گفت تحقيق دوسيههاي صديق چکري وزير پيشين حج و اوقاف، عنايت الله قاسمي وزير پيشين ترانسپورت و نادر آتش رييس پيشين آريانا که هرسه آنها در خارج از افغانستان به سر ميبرند، جريان دارد.

ين سه مقام پيشين به متهم هستند، ولي دادستاني کل ميگويد به جز عنايت الله قاسمي که براي پاسخ به دوسيه خود به افغانستان آمده بود، دو مقام ديگر حاضر نشده اند از خود دفاع کنند.

معافيت از فساد

امینی: مبارزه با فساد به یک شعار تبدیل شده است

امینی: مبارزه با فساد به یک شعار تبدیل شده است

لياقت علي اميني، روزنامهنگار در کابل ميگويد در صورتي که آقاي کرزي به حمايت خود از مقامهاي آلوده به فساد ادامه دهد، فساد و اختلاس از اين هم گستردهتر ميشود و هيچ کسي در ردههاي بالايي و پاييني حکومت از گرفتن رشوت ابا نميورزد.

اميني ميگويد مبارزه با فساد به يک شعار تبديل شده و معافيت فساد پيشهها و حمايت از آنها سد بزرگي در برابر مبارزه با فساد ايجاد کرده است. اميني ميافزايد: "متاسفانه رشوه ستاني از همان سطح بالايي ادارات شروع شده و تا سطح پايين جريان پيدا ميکند. امروز مبارزه با فساد يک شعار است".

تحليلگران معتقد اند که حامد کرزي، رييس جمهور افغانستان با فشارهاي غرب و به خصوص مقامهاي امريکايي براي مبارزه با فساد مواجه است. حکومت افغانستان ميگويد مسوول مصرف 20 درصد از کمکهاي جامعه جهاني است. حکومت افغانستان همچنان ميگويد که ادارات خارجي و شرکتهاي قراردادي نيز به صورت گسترده به فساد آلوده هستند.

حسين سيرت، کابل

ويراستار: عارف فرهمند

مطالب مرتبط

آگهی