″دوستان پاکستان″ به کشور سيلاب زده همبستگي نشان دادند | آلمان و جهان | DW | 16.10.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

"دوستان پاکستان" به کشور سيلاب زده همبستگي نشان دادند

به روز جمعه گروه "دوستان پاکستان" در بروکسل نشستي داشت.هدف آن ايجاد همآهنگي در حمايت از حکومت پاکستان توسط جامعۀ بين المللي است. " دوستان پاکستان" همبستگي خود را با کشورسيلاب زده آسياي جنوبي ابراز داشت.

دوستان پاکستان درکل ازپاکستان تقاضا کردند تا ریفورمها وبه ویژه اصلاحات دربخش مالیات وحکومتداری خوب را سرعت بخشد

دوستان پاکستان درکل ازپاکستان تقاضا کردند تا ریفورمها وبه ویژه اصلاحات دربخش مالیات وحکومتداری خوب را سرعت بخشد

اين گروه، که در سال 2008 در حاشيۀ اجلاس عمومي سازمان ملل متحد اساس گذاشته شد، شامل 21 کشور و 5 سازمان بين المللي است.

هنوز هم ميليون ها انسان در پاکستان از پيامد هاي ناگوار سيلاب رنج مي برند. جامعۀ جهاني نگران آن است که تندروان از اين وضعيت و احتياج مردم سوءاستفاده خواهند کرد.

گيدو وستروله وزير خارجۀ آلمان در نشست "دوستان پاکستان" در بروکسل خواهان کمک هاي بيشتر خارجي براي اهداف زيادي در پاکستان شد. وستروله گفت: "اين ديدار دوستان پاکستان اشارۀ روشني در جهت همبستگي بود که ضمناً به منظور تشويق پاکستان در آوردن اصلاحات نيز صورت گرفت. اين بدان معناست که ما از اصلاحات دموکراتيک حمايت ميکنيم، از اصلاحات در رهبري حکومت حمايت ميکنيم و طبعاً در موضوع مهم ديگر هم حمايت مي کنيم ، که عبارت است از برقرار کردن توازن ميان اقشار فقير و غني در خود پاکستان."

نکتۀ اخيري را که وزير خارجۀ آلمان يادآور شد، قبل از آن هيلري کلينتون وزير خارجۀ ايالات متحدۀ امريکا هم به شکل جدي تري مطرح کرده بود. کلينتون قبل از ظهر روز جمعه در بروکسل گفت: حکومت پاکستان بايد يک نظام گستردۀ ماليه دهي را ايجاد کند. کلينتون افزود: "اين اصلاً قابل پذيرش نيست که افراد متمول در پاکستان هموطنان خود را کمک نمي کنند، در حاليکه مردم اروپا، ايالات متحدۀ امريکا و ديگر کشور هاي کمک رسان ماليه مي پردازند و از آن پول سهم خود را در حمايت از مردم پاکستان ادا مي کنند."

شاه محمود قريشي وزير خارجۀ پاکستان درين نشست بروکسل بايد بيشتر به پرسش هاي حساس پارلمان اروپا در مورد سياست خارجي پاکستان گوش ميداد، بويژه در رابطه با طرح بارک اوباما رئيس جمهور ايالات متحدۀ امريکا براي رسيدن به يک جهان فاقد سلاح هسته يي. قريشي در مورد سياست اتومي کشور اش تقصير را بدوش هندوستان افگند، بدون اينکه از آن کشور نام ببرد. وزير خارجۀ پاکستان گفت: "بلي ما امروز يک قدرت اتومي هستيم. اما اين تنها به منظور دفاع در واکنش به يک کشور در منطقه است که گام اول را گذاشته است. ما اينکار را براي توازن تسليحاتي متعارف انجام داده ايم."

قريشي همچنان گفت که سلاح اتومي پاکستان مصون است. در اجلاس "دوستان پاکستان" در بروکسل روي تقاضاي پاکستان مبني بر به دست آوردن بازار هاي بيشتر براي توليدات پاکستاني در اروپا بحث صورت نگرفت.

کريسف هازلباخ / صفي ابراهيم خيل

ويراستار: رسول رحيم

آگهی