دور جديد مذاکرات اسرایيل و فلسطيني ها به کجا مي انجامد؟ | آلمان و جهان | DW | 14.09.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

دور جديد مذاکرات اسرایيل و فلسطيني ها به کجا مي انجامد؟

فلسطينيها به اسرائيليان مي گويند ما شريک شما درمذاکرات صلح هستيم، آيا شماهم شريک ما دراين مذاکرات هستيد؟

حسنی مبارک وهیلاری کلینتون در دور دوم مذاکرات خاور نزدیک درشرم الشیخ

حسنی مبارک وهیلاری کلینتون در دور دوم مذاکرات خاور نزدیک درشرم الشیخ

در لوحه هاي زيادي در خيابان هاي تل ابيب اين جمله به زبان عبري از طرف سياست مداران فلسطيني نوشته شده است: ”ما شريك شما هستيم. و شما؟”. در كنار اين جمله، تصوير هاي سياست مداران فلسطيني به نظر مي رسند كه به گروه مذاكرات در شرم الشيخ تحت رهبري رييس جمهور محمود عباس تعلق دارند. در صفحه انترنيتي نيز فلسطينيها سعي مي كنند تا مردم اسراييل را به ديالوگ جديد علاقمند بسازند.

در صفحه انترنيتي به نام ”وثيقه ژنيف” كه مربوط به پيمان صلح ميان فلسطيني ها و اسراييلي هاست، صائب عريقات، رييس هيئت مذاكرات صلح فلسطيني ها تلاش مي كند تا با اين عبارات، اعتماد اسراييلي ها را به ادامه مذاكرات صلح به وجود آورد:

”من به شما در اسراييل سلام مي گويم. من مي دانم كه ما در ۱۹ سال گذشته براي بستن پيمان صلح ناتوان بوده ايم. من مي دانم كه اكثريت اسراييلي ها تاهنوز هم به راه حل دو دولت باور دارند، چنانچه اكثريت مردم فلسطيني به آن باور دارند. من يكي از آنها هستم ... من مي دانم كه صلح ممكن است. صلح عملي است و تحقق خواهد يافت و ما آنرا به وجود مي آوريم. من شريك شما هستم. آيا شما شريك من هستيد؟”

حسنی مبارک و نتان یاهو دردور دوم مذاکرات خاور نزدیک درشرم الشیخ

حسنی مبارک و نتان یاهو دردور دوم مذاکرات خاور نزدیک درشرم الشیخ

”وثيقه ژنيف” متشكل از سياست مداران اسراييلي و فلسطيني است كه هفت سال پيش يك برنامه تقسيم را نشر كردند؛ اين طرحي است كه تا امروزبه عنوان معيار براي توافق صلح شرق ميانه به آن استناد مي شود.

حيني كه نيرو هاي ميانه رو از هردو جانب به اين پيمان ياد آوري مي كنند، مذاكرات جديد صلح را چند روز بعد از آغاز رسمي آن، يك بار ديگر شكست تهديد مي كند. بنيامين نتان ياهو، نخست وزير اسراييل پابند آن است تا متوقف ساختن اعمار بخشي از مساكن رهايشي در اردن غربي در پايان ماه سپتمبر خاتمه يابد. او مي خواهد دست كم اعمار اماکن رهايشي را در بلاك هاي رهايشي بزرگ بار ديگر بدون محدويت ها اجازه دهد.

يك چنين عملي را قبلاَ ميانجي هاي امريكايي ها تحمل كرده بودند، آنهم در اثناي روند صلح اناپوليس در سال هاي ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸. اما حالا فلسطيني ها نمي خواهند يك بار ديگر به مذاكرات پرمشقت توافق كنند و همزمان شاهد آن باشند كه چگونه اماکن رهايشي در سرزمين شان رو به رشد مي باشند.

آنها مي خواهند سالون مذاكرات جديد را در شرم الشيخ زماني ترك بگويند كه نتانياهو متوقف ساختن اعمار اماکن رهايشي را تمديد نكند. اما وزراي حزب كار در كابينه نتانياهو مي خواهند از اين امر جلوگيري كنند. اسحاق هرسوگ، وزير امور اجتماعي در راديوي نظامي گفت:

محمود عباس وهیلاری کلینتون دردور دوم مذاکرات خاورنزدیک درشرم الشیخ

محمود عباس وهیلاری کلینتون دردور دوم مذاکرات خاورنزدیک درشرم الشیخ

”ما بايد مذاكرات صلح را زنده نگهداريم. متوقف ساختن اعمار مسكن هاي رهايشي بايد تا دو يا سه ماه تمديد شود، و اين نيز بايد اعلام شود كه بعد از پايان اين موعد، به آغاز فعاليت هاي اعمار در جا هاي اجازه داده شود كه وضعيت آن آنها روشن است. اين به اين معنا است كه اعمار اماكن رهايشي در محل هاي مجاز باشد كه در مورد آنها توافق بين المللي وجود داشته باشد.”

پيشنهاد هرسوگ، وزير امور اجتماعي ممكن است يك راه حل باشد. اما اظهارات اخير نخست وزير نتانياهو به يك چنين مصالحه اي اشاره ندارد. او به لابي هاي اعمار اماکن رهايشي و حكومت دست راستي داراي اكثريت اش درپارلمان، بيشتر احساس الزام مي كند تا به فلسطيني ها. اما نتانياهو همزمان از راه حل دو دولت ملي فلسطيني و اسراييلي سخن گفت:

اما در اين قسمت نيز وحدت نظر وجود ندارد. فلسطيني ها آماده نيستند تا اسراييل را به عنوان يك دولت يهودي به رسميت بشناسند، آنهم به اين دليل كه يك پنجم جمعيت اسراييل را عرب ها تشكيل مي دهند.

زباستين انگل برخت / حسين مبلغ

ويراستار: رسول رحيم

آگهی