دوخارجي ويک افغان توسط افراد ناشناسي درکابل کشته شدند | افغانستان | DW | 25.10.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

دوخارجي ويک افغان توسط افراد ناشناسي درکابل کشته شدند

امروز شنبه افراد ناشناسي بنا به گفته پليس افغانستان يک شهروند افريقاي جنوبي ويک شهروند بريتانيايي ودربان افغان يک شعبه دختري شرکت پست آلمان يا "دويچه پست"را درکابل کشته اند.

 دی ایچ ال یک شعبه دختری شرکت پست آلمان یا دویچه پست است که درسرتاسرجهان شعباتی دارد

" دی ایچ ال" یک شعبه دختری شرکت پست آلمان یا " دویچه پست" است که درسرتاسرجهان شعباتی دارد

علي شاه احمدي معاون قوماندان پليس کابل تاييد کرده است که دوکارمند شرکت لوژستيکي " دي ايچ ال" يا شرکت انتقال سريع پست کشته شده اند.

گفته مي شود که اين حمله دربرابر دفتر " دي ايچ ال" درمرکز پايتخت افغانستان صورت گرفته است. دومحافظ ديگر شرکت " دي ايچ ال" دراين حادثه زخمي گرديده اند.امکان آن وجود دارد که نخست يک تن ازمحافظان به قتل رسيده باشند. احتمال آن رد نمي شود که دشمنيهاي شخصي درميان بوده باشد.

تاهنوز موسسه پستي متذکره که مرکز آن درشهربن آلمان است، تصديق نکرده است که کشته شدگان کارمندان :" دي ايچ ال " مي باشند.

تاهنوز کسي مسووليت اين قتل را بردوش نگرفته است وهم انگيزه قتل روشن نيست. بناءً تحقيق درزمينه جريان دارد.نمي توان رد کرد که دو خارجي کشته شده، داراي تابعيت دوگانه بوده باشند. دربدو امرگفته مي شد که اين دوتن آلماني مي باشند. وزارت خارجه آلمان اين امر را مورد تحقيق قرار داده است. تاهنوز کدام شاهد قوي وجود ندارد که گفته شود هردو قرباني شناسنامه يا پاسپورت آلماني داشته اند. حادثه درمنطقه شيرپور درمرکزشهرکابل جايي که بيشتر خارجيان درآنجا زندگي دارند، اتفاق افتاده است.

به روزدوشنبه گذشته، يک کارمند موسسه امدادي مسيحي " سرف" که داراي تابعيت بريتانيايي وافريقاي جنوبي بود، درکابل ، درسرک عام به قتل رسانده شد. همچنان به روز دوشنبه درجنوب شهر قندوز دراثريک حمله انتحاري دوسرباز آلماني وپنج کودک افغان به قتل رسانده شدند. مسووليت هردو حادثه متذکره را طالبان متقبل شدند. خشونتها دراين اواخر درافغانستان وهمچنان درپايتخت آن افزايش يافته اند. مردم نه تنها ازحملات شورشيان متضررمي گردند بلکه دار ودسته هاي جنايتکار نيز به طور روزافزوني فعال شده اند.