دوباره صداي موسيقي درافغانستان | افغانستان | DW | 08.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

دوباره صداي موسيقي درافغانستان

درحالي که فقر، خشونت، بيکاري وهزاران مشکل ديگردامنگيرمردم افغانستان بوده اند،اما مردم اين سرزمين هنوزبه هنر بويژه به موسيقي ،حالا به سطوح واشکال گوناگون، عشق مي ورزند واين گونه صداي دل شان را مي خواهند بشنوند.

ليسه مسلکي موسيقي کابل درسال 1353 خورشيدي اساس نهاده شد

ليسه مسلکي موسيقي کابل درسال 1353 خورشيدي اساس نهاده شد

بر روي ديوار ليسه مسلکي هنرها تابلوي درشتي توجه عابران را جلب مي کند که در آن "ليسه مسلکي موزيک" نوشته شده است. به گفته آقاي محمد داود محسن مدير عمومي ليسه مسلکي موسيقي کابل ، اين ليسه از آوان تاسيس تا سال 1372 به نام "ليسه مسلکي موزيک" مسمي بود وپس از آن بنا به دلايلي بخش هاي ديگرهنري ازقبيل مجسمه سازي، نقاشي، خوشنويسي ، رسامي(نقاشي )، سراميک و... درکنار آن ايجاد شدند که به علت کمبود فضاي مناسب درسي بار ديگر اين بخش هاي هنري از پيکر ليسه مسلکي موسيقي کابل دراوايل سال روان جداشدند.

اکنون رشته هاي مختلف موسيقي دراين ليسه آموزش داده مي شود.« دراوايل تاسيس مکتب ليسه مسلکي موسيقي کابل، موسيقي غربي به شکل نوتيشن تدريس مي شد». اما به گفته ي آقاي محسن درسال جاري يک بخش ابتدايي موسيقي شرقي نيزبه نصاب آموزشي افزوده شده است.درحال حاضردراين مکتب رشته هاي پيانو، ويلون، گيتار، ترومپيت، ساکسفون، هارمونيه وطبله را تدريس مي شوند.

یکی ازآلات موسیقی به جامانده ازدوران جنگ

یکی ازآلات موسیقی به جامانده ازدوران جنگ

ليسه مسلکي موسيقي کابل که بر اساس اظهارات آقاي محسن بيشتر از 170نفر دانش آموز دارد روزانه در دو نوبت به شکل نظري وعملي از ساعت 8 صبح تاساعت 3 توسط 15 نفراستاد افغانستاني آموزش داده مي شوند.

آقاي محسن مي گويد: درليسه مسلکي موسيقي علاوه بر درس هاي موسيقي مضامين ديگرنيزتدريس مي گردند.و بر اساس يک کورس اختصاصي موسيقي وآزمون تشخيص استعدادها در صنف هفتم به اين ليسه جذب مي شوند.

ليسه مسلکي موسيقي نيز از پيامد هاي جنگ هاي گذشته افغاستان بي بهره نمانده بود.درسالهاي اخير ساختمان مکتب که بر اثر جنگ ها خراب شده بود بازسازي شده است ولي به گفته ي مديراين ليسه براساس معيارهاي که براي يک مکتب موسيقي لازم است، ساخته نشده است.

آقاي محسن مي گويد:"ما درمورد آلات ولوازم موسيقي واستاد مسلکي موسيقي بسيار بامشکل مواجه هستيم ."

درحال حاضراين مکتب 170 نفر شاگرد، اما حدود 50 آله موسيقي دارد. آقاي محسن مي گويد يک مقدار آلات موسيقي به آنها کمک صورت گرفته است که آنهم استندرد نمي باشند. مديرليسه موسيقي کابل مي گويد :«براي هر شاگرد لااقل يک آله موسيقي ضرورت است ».

درعین حال درافغانستان آموزش موسیقی به شکل سنتی آن نیزادامه دارد

درعین حال درافغانستان آموزش موسیقی به شکل سنتی آن نیزادامه دارد

وي درمورد هزينه بازسازي ليسه مسلکي موسيقي که درسالهاي گذشته صورت گرفته است ، اظهار بي اطلاعي مي کند.

آقاي محسن مي گويد يک مقداروسايل به نام کمک به اين مکتب ازسوي موسسات امداد رسان صورت گرفته است ولي اين آلات قابل استفاده نيست زيرا خيلي کهنه وغيرقابل استفاده ازنگاه کيفيتي مي باشند .

اما وي اظهاراميدواري کرد که درنيمه هاي امسال ويا سال آينده به تلاش وجديت آقاي دکترسرمست مجدداً کار بازسازي اساسي ليسه مسلکي موسيقي شروع خواهد شد.

هنوزاين ليسه صنف هاي عايق صدا، کتابخانه و طعام خانه براي دانش آموزان ندارد.

آقاي محسن درکنار عهده داري مديريت ليسه مسلکي موزيک مضمون هاي موسيقي را آموزش داده،درپيانو ، طبله وسه تار مهارت داشته آهنگ ساز نيز مي باشد.

عباس يک تن ازدانش آموزان صنف دوازدهم ليسه مسلکي که درگيتار مهارت وعلاقه ي خاص دارد مي گويد:«هرکسي روياها وخواست هاي دارد .من به اين دليل درليسه مسلکي موزيک آمده ام تا موسيقي ما رشد کرده، فرهنگ ما تقويت شود».

ليسه مسلکي موسيقي کابل درسال 1353 خورشيدي اساس نهاده شده که تاکنون با تمام فرازوفرود هاي تاريخي درخدمت موسيقي وموسيقي دوستان افغانستان بوده است.

آگهی