1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

سرخوردگی مهاجران افریقایی که از اروپا بازگشت می‌کنند

مارک دوگه/ر.ش
۱۳۹۵ اسفند ۱۱, چهارشنبه

در حال حاضر در مورد بازگشت مهاجران بسیار صحبت می شود. انسان های مهاجری که نتوانستند به اروپا برسند، باید راه برگشت شان به خانه باز شود. سازمان بین المللی مهاجرت در اسپانیا چنین زمینه ای را برای مهاجرانی که اکثرا از سنیگال به جزایر قناری رسیده اند، فراهم می سازد. این مهاجران با قایق خودشان را به این جزیره ها رسانده و حالا می خواهند به خانه شان برگردند.

https://www.dw.com/fa-af/%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86/audio-37765067

قصه تکان‌دهنده دختر مهاجر سوریایی از سفر به اروپا

عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

Konflikt in Afghanistan - Taschkent

افزایش درخواست ها برای کمک به همکاران محلی آلمان درافغانستان

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله
برگشت به صفحه اصلی