ده میلیون افغان را فقر تهدید میکند | افغانستان | DW | 24.10.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

ده میلیون افغان را فقر تهدید میکند

موسسه بین المللی "اکشن اید" در افغانستان میگوید شمار افراد فقیر در افغانستان از دو سال پیش تاکنون چهار میلیون افزایش یافته است.

نسبت به دو سال پیش، شمار فقیران در افغانستان چهار میلیون افزایش یافته است

نسبت به دو سال پیش، شمار فقیران در افغانستان چهار میلیون افزایش یافته است

مسوولین این موسسه که به مناسبت روز جهانی غذا در کابل صحبت میکردند، گفتند بیش از 60 درصد مردم افغانستان از عدم مصونیت غذایی رنج میبرند.

مسوولان این موسسه گفتند نتایج بررسی دو سال پیش آنها نشان داده بود که بیشتر از 6 میلیون افغان را فقر تهدید میکند، ولی امسال این رقم به ده میلیون نفر افزایش یافته است که بیشترین رقم را در جهان نشان میدهد.

جی بی اندیهکاری، رییس "اکشن اید" در افغانستان جنگها و تغییرات اقلیمی را مهمترین دلیل فقر در افغانستان عنوان کرد. او گفت: "دلایل اینها تغییرات آب و هوا و موضوع دیگر زد و خوردها، جنگ، بیثباتی سیاسی است. این ها همه سبب میشوند تا به طرف فقر برویم".

اندیهکاری افزود نا امنی، ناتوانی دولت و آفات طبیعی در کشورهای جنوب آسیا به شمول افغانستان عوامل عمده فقر و گرسنگی میباشند. به گفته او، چون منابع غذایی در این کشورها از بین رفته، قیمت مواد غذایی هر روز افزایش مییابد.

به گفته رییس موسسه "اکشن اید"، همه ساله حوادث طبیعی مانند برف باریهای سنگین، بارانهای شدید و سیلابها، حاصلات زراعتی را خساره مند ساخته و یک ضربه بزرگ به میزان قابل دسترس مواد غذای رسانده است.

جنگ، آفات طبیعی و خشک آبی عوامل اصلی فقر در افغانستان عنوان می شوند

جنگ، آفات طبیعی و خشک آبی عوامل اصلی فقر در افغانستان عنوان می شوند

جی بی اندیهکاری افزود: "ما باید با همدیگر متحد شویم و یکی از راههای مبارزه با فقر بهبود وضعیت زراعتی در جامعه است، زیرا این کشور تنها 15 تا 16 درصد زمین قابل کشت دارد و این یک رقم خیلی محدود است".

بهمن حارث تکوین، مدیر پالیسی این موسسه گفت براساس ارقام سازمان غذایی جهان، 36 درصد مردم افغانستان به سهولتهای اولیه زندگی دسترسی ندارند و 61 درصد توان صرف غذای متنوع را ندارند.

او گفت: "حدود 7.4 میلیون نفر در افغانستان در وضعیت عدم مصوونیت غذایی قرار دارند که بیشتر از این رقم در حال رفتن به سوی عدم مصوونیت غذایی هستند".

این در حالیاست که مقامهای دولت افغانستان اظهار نگرانی کرده اند که افغانستان در زمستان آینده با کمبود مواد غذایی رو به رو خواهد شد.

پیش از این گندم مورد نیاز افغانستان از طریق پاکستان تامین میشد اما تاجران افغان گفته اند که پاکستان به دلیل سیلابهای سال جاری، خود به کمبود مواد غذایی رو به رو است و افغانستان نمیتواند از آن کشور گندم مورد نیازش را تامین نماید.

حسین سیرت، کابل ویراستار: عارف فرهمند

آگهی