ده سال عمرپرخم وپيچ يورو | آلمان و جهان | DW | 15.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

ده سال عمرپرخم وپيچ يورو

ده سال قبل در اول ماه جون 1998 ميلادي بانک مرکزي اتحاديه اروپا تاسيس گرديد.ازهمان زمان به اينسو بسياري از اقتصاد دانان وشخصيت هاي مهم سياسي در پيروزي بانک مرکزي اتحاديه ارپا ترديد داشتند.

درسال 1972 شش کشور و بعداً با 9 عضو جامعه اروپايي اتحاديه تبادله اسعاري آنزمان را تاسيس نمودند.

درسال 1972 شش کشور و بعداً با 9 عضو جامعه اروپايي اتحاديه تبادله اسعاري آنزمان را تاسيس نمودند.

اما اين بانک با روند کار پيروزمندانه اش توانست قناعت همه را بخود جلب نمايد.

اين جنگ ويتنام وتمايل جنگ ويتنام بود که دولت آنزمان امريکا تحت رياست نيکسون نه تنها بنياد و مکلفيت تبادله طلا براي دالر را بر کنار ساخت بلکه در سال هاي 1972 و 1973 اصول نرخ ثابت اسعاري نظام پولي را نيز لغو نمود.

وزراي ماليه آنزمان آلمان وفرانسه دربرابراين امر مقاومت مي کردند .

هلموت شميت نخست وزير ودر عين زمان وزير ماليه پيشين آلمان دراين قبال اظهار مي دارد:" مقاومت ما درآنزمان يک مقاومت دفاع از خود بود. چون به واقعيت ما مقابل توانمندي آنوقت اقتصاد امريکا توانمندي مقاومت را نداشتيم."

درسال 1972 شش کشور و بعداً با 9 عضو جامعه اروپايي اتحاديه تبادله اسعاري آنزمان را تاسيس نمودند.

ژاک دولورييس کميسيون ار.پايي تهداب اتحاد اقتصادي و نظام پولي اروپا را به عنوان زير بنايي بانک مرکزي اروپا 10 سال طرح وزمينه کار وفعاليت آن را آماده ساخت.

يکسال بعد آن يورو به عنوان نظام پولي اروپا به رقابت از ديگر اسعار آغاز نمود.

ويم دويزن بيرگ از هالند به عنوان نخستين رييس اين شروع به کار نمود و نظر به فعاليت هايش به اسم استاد وکاردان ويژه يورو شهرت پيدا کرد.

به تعقيب وي ژانکلود تريشه از فرانسه جانشين دويزن بيرگ گرديد و اعتماد 320 ميليون شهروند اتحاد اروپايي را به يورو بيشتر ساخت.

آگهی