دهقانان صاحب تراکتور می شوند | گزارش های بازسازی | DW | 15.02.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

دهقانان صاحب تراکتور می شوند

وزارت زراعت، آبياري و مالداري افغانستان توزيع تراکتورهاي باغي يا دو چرخه يي را به خورده دهقانان افغانستان آغاز کرد. تلاش می شود از این طریق زراعت که منبع اصلی معیشت مردم است، رونق گیرد.

قرار است به تعداد شش هزار عراده تراکتور باغي براي شش هزار دهقاني توزيع شود

قرار است به تعداد شش هزار عراده تراکتور باغي براي شش هزار دهقاني توزيع شود

هفته قبل پنجاه عراده از اين نوع تراکتور ها به پنجاه تن از دهقانان دريک محفل رسمي توسط محمد آصف رحيمي وزير زراعت افغانستان توزيع گرديد. به گفته آقاي رحيمي به تعداد شش هزار عراده تراکتور باغي براي شش هزار دهقاني توزيع خواهند شد که زمين کم دارند ودردامنۀ کوه ها و دره ها زندگي مي کنند. به قول مسوولان اين تراکتور ها در هژده ولايت افغانستان به دهقاناني توزيع خواهد شد که زمين هاي زراعتي شان ويژگي هاي ياد شده را دارند.

آقاي رحيمي مي گويد: "اين تراکتور ها حد اقل براي هفت مقصد مختلف قابل استفاده هستند، شامل پمپ کردن آب از جوي ها وچاه ها، رفع حاصل شامل درو، انتقال حاصل از يک جا به جاي ديگر، آماده سازي وهموارکردن زمين وحتي درجايکه دهقان به برق نيازدارد، برق هم توليد کرده ميتواند؛ براي آسياب نيز قابل استفاده است که در بسياري از کشور ها امتحان شده ونتيجه اش مثبت بوده است. همچنان اين تراکتورها در تپه ودامنه هاي کوه در مزرعه هاي کوچک بين پنج تا صد جريب کارايي خوبي دارند."

به گفته آقاي رحيمي اين تراکتور ها در شرايط افغانستان خيلي مساعد است وداراي مصرف کم، مقاومت زياد و عوارض کم هستند وهمچنان راندن آنها آسان مي باشد.

دهقاناني که اين تراکتورها براي شان توزيع شده اند، از اين وسيله زراعتي راضي مي باشند:

"اين جانب فدا محمد فرزند فضلي احمد باشنده ولايت باميان از ولسوالي کهمرد هستم، قيمت اين ماشين 65 هزار افغاني ميباشد، اين تراکتورداراي چيزهاي خوب است، ماشين قلبه دارد، ماشين دور دارد، ماشين تخم پاشي دارد. علاوه بر آن از اين تيلرچه اش هم ما کارميگيريم، ما از اين همکاري دولت راضي هستيم و توقع داريم بيشتر ازاين براي دهقانان خدمت نمايد."

با درنظر داشت فساد اداري شمار زيادي از افراديکه فورم تقاضاي اين ماشين ها را پر کرده ومستحق در يافت آن ها مي باشند، شکايت دارند که پس ازآنکه نام هاي شان در ليست نهايي بيرون شد، شرکت توزيع کننده، تراکتور رابه آنها نداده يا به دوستان شان ويا با قيمت بالاتربه کسي ديگري داده است. يک تن از آنها گفت:

"شرکت برکت به برادرم زنگ زد که نامت به ليست برآمده، نفر ات را روان کن تا ماشين قلبه را تسليم شود، برادرم با شرکت هم آهنگي کرد ومن کابل آمدم يک روز به آموزش شان هم اشتراک کردم، شرکت به ما گفت نام تان درليست نيست، شما يکي دو روز ديگر صبرکنيد ما کارهاي تان را تکميل مي کنيم پس از دو روز هيج گپي نشد وحتي مصرف راه ما را هم نداد."

مسولان درو زارت زراعت ازاين موضوع اظهار بي خبري مي کنند وبه صداي آلمان گفتند مساله را تحقيق خواهند کرد.

امين بهراد، کابل

ويراستار:مبلغ