دمکرات ها بر سر دو راهی | آلمان و جهان | DW | 23.04.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

دمکرات ها بر سر دو راهی

هيلاری کلينتن، سناتور دمکرات در دور جديد انتخابات مقدماتی در ايالت پنسلونيا برنده شده است. اما با اين پيروزی کلنتين هم، مشکل بزرگ حزب دمکرات های امريکا حل نشده است.

خانم هيلری کلينتن و باراک اوباما دو سياستمدار بکلی متفاوت از هم ديگر

خانم هيلری کلينتن و باراک اوباما دو سياستمدار بکلی متفاوت از هم ديگر...

رقابت های انتخاباتی برای تعين نامزد مقام رياست جمهوری ادامه خواهند يافت. اين در حاليست که جمهوری خواهان امريکا هفته ها قبل با انتخاب سناتور جان مک کين، نامزد خود برای دست يافتن به چوکی رياست جمهوری را مشخص نموده اند.

دو دمکرات در مقابل يکديگر

مشکل اساسی حزب دمکرات های ايالات متحده امريکا داشتن دو شخصيت نامدار و محبوب ميباشد. دو شخصيت که هر دو قصد رئيس جمهور شدن را دارند – خانم هيلری کلينتن و باراک اوباما دو سياستمدار بکلی متفاوت از هم ديگر. البته نه تنها به اين دليل که کلينتن يک خانم سفيد پوست و پرورش يافته در يکی از خانواده های پولدار و با نفوذ امريکا ميباشد و باراک اوباما مرد سياه پوست و فرزند مهاجرين افريقايي است که با مشکلات زياد توانست مصارف تحصيلات خود را تمويل کنند.

تفاوت های اساسی ميان اين دو چهره شناخته شده حزب دمکرات ها در اين است که کلينتن خواهان يک امريکای محافظه کار و تک رو ميباشد. کلينتن در آغاز ازسياست های جورج دبليو بوش، رئيس جمهور بر حال، پشتيبانی مينمود و از حاميان جنگ در عراق بود.

کلينتن خواهان يک امريکای محافظه کار و تک رو ميباشد

کلينتن خواهان يک امريکای محافظه کار و تک رو ميباشد

سناتور کلنتين با وجود اينکه بار بار در رقابت های مقدماتی در مقابل رقيبش شکست خورده است، اما هنوز هم حاظر نيست تا ميدان رقابت های انتخاباتی را ترک بگويد. او که در دور جديد انتخابات مقدماتی در ايِالت پنسلونيا برنده شده است، درست به همين نکته اشاره کرده است: "برای من بار بار گفته شده است که از رقابت های انتخاباتی دست بکشم، اما مردم امريکا هرگز تسليم نمی شوند و من هم حاضر نيستم تا پشت به محرکه نمايم."

اوباما محبوب مردم

با اين حال هم همه ميدانند که سناتور باراک اوباما از جانبداری بيشتر امريکائيان برخوردار است. او برخلاف انتظار، توانسته است مردم را اميدواری بدهد. اميدواری به اينکه، امريکا می تواند بدون لشکرکشی به ديگر کشورها يک ابر قدرت باقی بماند. اوباما که از همان آغاز جنگ عراق، با اين گام کشورش مخالف بود، اعلام نموده که در صورت پيروزی به زودترين فرصت به اين جنگ خاتمه خواهد داد.

بسياری ها با سخنان اميدوار کننده اوباما به وجد مي آيند

بسياری ها با سخنان اميدوار کننده اوباما به وجد مي آيند

در ضمن تفاوت های ديگر اوباما با کلينتن در اين است که او نمی خواهد خود را به حيث يک سياستمدار و انسان کامل معرفی کند. او خود چنين اعتراف نموده است: "طوريکه خانمم هرروز به من میگويد، من يک انسان کامل نيستم و به اين اساس يک رئيس جمهور کامل هم نخواهم بود. اما من هميشه به حرف های شما گوش خواهم داد و هر روز، طی چهار و يا هشت سال آينده، برای بر آورده نمودن آرزوهای شما، مبارزه خواهم نمود.

مردم امريکا و به ويژه هواخواهان حزب دمکرات ها که در حال حاظر فشار سهيم بودن در دو جنگ و وضع خراب اقتصادی کشورشانرا حس می کنند، با سخنان اميدوار کننده اوباما به وجد مي آيند، اما هنوز هم تصميم گرفته نمی توانند که نامزد آينده اين حزب برای مقام رياست جمهوری کی باشد – اوباما و يا کلينتن. به اين اساس رقابت های انتخاباتی ميان اين دو سياستمدار ادامه خواهند يافت، چيزیکه بنابر تحليل کارشناسان به سود دمکرات ها در مقابله با جمهوری خواهان تمام نخواهد شد.

آگهی