دموکراتها مي گويند چک سفيدي به بوش نمي دهند | آلمان و جهان | DW | 02.05.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

دموکراتها مي گويند چک سفيدي به بوش نمي دهند

درقدرت نمايي بين حزب مخالف دموکرات درايالات متحده امريکا با جورج دبليوبوش رئيس جمهورآن کشور، بوش فيصله مجلس نمايندگان وسناي امريکا را که با اکثريت آراي دموکراتها خواهان تعيين نمودن زمان بيرون رفتن نيروهاي امريکايي ازعراق مي باشند، امضا نکرد.

بوش مصوبه مجلس نمایندگان ومجلس سنای کشور را امضا نکرد

بوش مصوبه مجلس نمایندگان ومجلس سنای کشور را امضا نکرد

بوش گفته است که خردمندانه نيست تا به دشمن گفته شود که چه وقت عراق را ترک مي گوييم . دموکراتهاي امريکا اين قانون را درهفته گذشته با توجه به اکثريتي که درمجلس نمايندگان وسناي کانگرس امريکا دارند، به تصويب رسانده اند.دراين فيصله نامه اختصاص پول بيشتربراي عمليات نظامي درافغانستان وعراق مشروط بدان ساخته شده است که ايالات متحده امريکا درماه عراق به کشيدن نيروهايش ازعراق آغازنمايد وتا ماه مارچ سال 2008 بدان پايان بدهد.

رهبران حزب دموکرات ايالات متحده امريکا به مثابه نخستين واکنش دربرابر رد اين قانون توسط بوش گفته اند که اکنون نمي خواهند به بوش کدام چک سفيدي براي جنگ بدهند. هاري ريد رهبردموکراتها درمجلس سناي ايالات متحده امريکا گفته است : بوش بايد بگويد که چگونه مي خواهد جنگ را درعراق پايان بدهد.

مطالب مرتبط