دفاع رييس پارلمان آلمان از حضور سربازان آن کشور در افغانستان | افغانستان | DW | 23.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

دفاع رييس پارلمان آلمان از حضور سربازان آن کشور در افغانستان

نوربرت لاميرت، رئيس بوندس تاگ يا پارلمان فدرال آلمان ازماموريت ارتش آن کشور درافغانستان دفاع کرد.

بوندس تاگ يا پارلمان فدرال آلمان

بوندس تاگ يا پارلمان فدرال آلمان

نوربرت لاميرت، رئيس بوندس تاگ يا پارلمان فدرال آلمان با وجود وقوع قتل سربازان آلماني درافغانستان وانتقادات شديدي که ازعمليات سربازان آلماني درافغانستان صورت گرفته است، ازماموريت ارتش فدرال درافغانستان دفاع کرد. لاميرت به روزنامه " ميتل بايريشن ساتويتنگ " گفته است که درتاريخ آلمان اختلاف بين نظر اکثريت مردم و تصاميم پارلمان امر غيرعادي نيست. او مسايلي چون به اجرا درآوردن اقتصاد اجتماعي بازار، تشکيل ارتش فدرال آلمان ، تجهيز بيشتر ناتو و به جريان افتادن واحد پولي " يورو" را مثال آورده است. او افزوده است که درهمهء اين موارد تصميم اکثريت مردم مطرح نبوده است، اما هرگاه از ديد امروز بدان بنگريم همه به درستي مورد پذيرش مي باشند. مطابق به يک همه پرسي " انفرا تست - دي مپ" درحال حاضر 70% مردم آلمان خواهان بيرون کشيدن هرچه زودتر سربازان آلماني ازافغانستان اند.

و اين درحالي ا ست که وزراي خارجه 28 کشور عضو ناتو درتالين پايتخت استونيا، مذاکرات شان را درمورد بيرون کشيدن نيروهاي اين اتحاديه از افغانستان ادامه مي دهند. آنها مي خواهند درمورد نوع اجراات درمورد اينکه دربخش هاي مختلف افغانستان مسووليت هاي امنيتي چگونه به نيروهاي امنيتي افغانستان واگذار شود، مشورت کنند. علاوه براين بايد روشن شود که کي اين تصميم را مي گيرد. درحال حاضر نيروهاي آيساف زيرفرماندهي ناتو درافغانستان 102000 سرباز دراختيار دارد. ازجمله قريب 4700 تن آنها آلماني مي باشند. ناتو فکرمي کند که درسال 2011 برخي ازبخش هاي سربازانش را مي تواند ارافغانستان خارج کند.

آژانس ها/رحيمويراستار:مبلغ

مطالب مرتبط

آگهی