دعوت رييس پارلمان آلمان از روحانيان قبطي ها | آلمان و جهان | DW | 14.01.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

دعوت رييس پارلمان آلمان از روحانيان قبطي ها

وضعيت مسيحيان قبطي در مصر هنوز هم موضوع بحث سياستمداران آلمان است. در شب سال نو ميلادي بيشتر از 20 تن در نتيجه يک سوء قصد بر يک کلسياي قبطيان در اسکندريه مصر کشته شدند.

لمرت،رییس پارلمان آلمان: پيشوايان ترسا هاي اورتودوکس يونان اين ديدار را تاريخي خوانده اند

لمرت،رییس پارلمان آلمان: پيشوايان ترسا هاي اورتودوکس يونان اين ديدار را تاريخي خوانده اند

نوربرت لمرت، رييس پارلمان آلمان اسقف اعظم قبطي هاي مقيم آلمان، و همچنان نمايندگان کليسا هاي حوزۀ خاور ميانه را براي ملاقات دعوت کرده بود.

9 مرد با لباس هاي پرشوکت باستاني در زير گنبد پارلمان ايستاده اند. آنها نمايندگان يک گروه اقليت از کشوري اند که اکثريت شهروندان آن را پيروان دين اسلام تشکيل مي دهند و از همين رو در آلمان هم کمتر مورد توجه قرار دارند. نوربرت لمرت، رييس پارلمان آلمان با آنها که رهبران مجتمع هاي آلماني قبطي ها و کلسيا هاي ديگر ارتودوکس اند، ملاقات کرد. پس از اين ديدار لمرت گفت:

"اينکه نماينده گان کليسا هاي که من از آنها دعوت بعمل آورده ام، اين دعوت مرا چگونه با خوشي و سپاس پذيرفته اند، مرا بسيار زياد خرسند ساخته است. پيشوايان ترسا هاي اورتودوکس يونان اين ديدار را تاريخي خوانده اند..."

چند روز پيش از آن يک هيئت نمايندگان پارلمان آلمان با قبطي هاي مقيم مصر ملاقات کرد و همچنان در مورد وضعيت پس از سوءقصد خونين در اسکندريۀ مصر با نمايندگان حکومت آن کشور سخن گفت. فولکر کاودر، رييس فراکسيون حزب دموکرات مسيحي در پارلمان آلمان فدرال، که در رأس هيئت قرار داشت، مي گويد:

"از چهره نمايندگان حکومت هويدا است که رويداد اسکندريه تا چه حد براي شان آزار دهنده است و چنان تصور مي شود که گويي آنها کنترول بر همه بخش هاي کشور را در دست ندارند..."

به قول کاودر آنها به هيئت آلماني اطمينان داده اند که در بازداشت و مجازات عاملان حمله بر قبطي هاي اسکندريه از هيچگونه تلاشي دريغ نخواهند کرد. اين يکي از خواسته هاي اساسي قبطي ها است.

کاودر همچنان گفت که مسلمانان و قبطي ها نزد او ابراز نگراني کرده اند که هدف اين حمله پاشيدن تخم نارضايتي و نفاق بين پيروان اديان مختلف بوده است. کاورد مي افزايد:

"من ازينرو خوشحالم که در مصر حلقه هاي گفت و شنود ميان مسلمانان و قبطي ها ايجاد شده است. ما نبايد بگذاريم که تروريست هاي اسلامگرا در ميان پيروان اديان نفاق ايجاد کنند، بلکه بايد براي ايجاد فضايي تلاش کنيم که در آن پيروان اديان مختلف در يک کشور بتوانند زندگي باهمي داشته باشند."

به قول کاودر بقيه جهانيان نيز يقيناً خواستار ايجاد چنين فضاي اند.

چند روز پيش از عيد کرسمس، يعني قبل از سوءقصد خونبار در اسکندريه، پارلمان آلمان در مورد آزادي اديان بحث کرده بود. سخنرانان زيادي درين نشست پارلمان ياد آور شدند که همه توجه نبايد به وضعيت اقليت هاي مسيحي معطوف ساخته شود، بلکه به پيروان اديان ديگر که تحت تعقيب و پيگرد قرار دارند، نيز بايد رسيدگي صورت گيرد.

اشتوتسله/ ابراهيم خيلويراستار:مبلغ

آگهی