دست کم 50 دختران مکتب درقندوز مسموم شدند | افغانستان | DW | 25.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

دست کم 50 دختران مکتب درقندوز مسموم شدند

ده ها تن از دانش آموزان دختر در ليسه نسوان مرکزي قندوز ديروز شنبه حدود ساعت سه بعد از ظهر موقعي مسموم شدند که زنگ تفريح نواخته شده وآنان مشغول بازي در صحن مکتب بودند.

نمایی از شفاخانه ولایت قندوز

نمایی از شفاخانه ولایت قندوز

گرچه امروز نيز گفته شد که شبيه اين حادثه مکتب دخترانه سه درک اتفاق افتاده است، اما مسوولان امنيتي و معارف آن را رد کردند.

اما مسوولان رياست صحت عامه ولايت قندوز تاييد کردند که علت بيهوشي ده ها تن از دانش آموزان دختردر "ليسه نسوان مرکزي بي بي خد يجه الکبرا" ي شهر قندوز مسموميت آنان با يک نوع ماده سمي بوده است.

داکتر عبدالعزيز صفر، رييس صحت عامه قندوز، مي گويد که اين ماده سمي هنوز شناسايي نشده است. او مي افزايد: "حدود چهل وهفت تن از دانش آموزان دختر مسموم شده وبه شفاخانه انتقال داده شده اند که يک تعداد ازآنان بعد ازتداوي مرخص گرديده وتعداد ديگر تحت مداوا قراردارند. ماده سمي که دانش آموزان مذکور با آن مسموم شده اند، تثبيت نگرديده ويک سمپل(نمونه) آن به "پي آرتي" قندوز ارسال شده که تا هنوز نتايج آن در دسترس ما قرارداده نشده است."

Sanga Amaj Klinik in Kabul

رييس صحت عامه قندوز مي گويد که مسموم شده گان تنها به بيمارستان ولايتي انتقال داده شدند.

اين واقعه باشندگان ولايت قندوز را سخت تکان داده است.

شاهدان عيني که عمدتاً دانش آموزان وآموزگاران ليسه نسوان مرکزي هستند، مي گويند که ابتدا اين واقعه در يک صنفي از دانش آموزان که در نزديکي دروازه مکتب قراردارد، اتفاق افتاد وبعداً به ديگران سرايت کرد.

دختر هفده ساله اي که در صحن بيمارستان ولايتي قندوز قرارداشت وخود را عارفه دانش آموز ليسه نسوان مرکزي معرفي کرد، گفت: من ديدم که يک تعداد از شاگردان در صحن مکتب افتيدند. او همچنان گفت :

"عده زيادي از شاگردان به دروازه مکتب هجوم بردند وتعدادي هم زير پا شدند. بسيار ترسناک بود. همه ترسيده بوديم و اينسو وآنسو مي دويديم. نمي دانستيم چه کار کنيم."

شکريه آموزگار در ليسه يادشده مي گويد که همه مي دويدند و وارخطا بودند. او نيزگفت:

"من به سرک برآمدم . چادري ام را به سرم انداختم. ديدم که همه مي دويدند و تعدادي هم به روي سرک افتاده بودند. بسيار وحشتناک بود."

نمای بیرونی شفاخانه قندوز

نمای بیرونی شفاخانه قندوز

واقعه سم پاشي در ليسه نسوان مرکزي قندوز ضمن آنکه خشم مردم را بر انگيخته ، سبب نگراني اولياي دانش آموزان نيز شده است. آنان از دولت مي خواهند تا تدابير جدي تري را جهت جلوگيري ازاينگونه وقايع اتخاذ نمايند.

زن جواني که خود را خواهر يک تن از دانش آموزان مسموم شده معرفي کرد با کنايه گفت: "اگر دختران وخواهران ما بميرند، آنگاه دولت امنيت را تامين خواهد کرد!"

او در حالي که اشک در چشمانش حلقه زده بود گفت:" آيا همين دولت است؟ چه کنيم اين دولت را. "

در حالي که هنوز هويت عاملان اين واقعه روشن نشده است ، رييس معارف قندوز آن را به دشمنان مردم افغانستان نسبت مي دهد. اوگفت: "اين کار دشمنان مردم است. آنان تلاش مي کنند تا جلو تحصيلات دختران را بگيرند." اصطلاح دشمن بيشتر به گروه طالبان اطلاق مي شود.

با آنکه مقامات محلي شمار مسموم شدگان را حدود پنجاه تن مي خوانند؛ اما شاهدان عيني مي گويند که اين تعداد بالا تر از ارقامي است که مقامات محلي ارايه کرده اند.

پيش ازين نيز حدود يک هفته قبل ، واقعه مشابه در ليسه نسوان بي بي فاطمه الزهرا در شهر قندوز رخ داد. درآن زمان مقامات محلي وقوع چنين حادثه اي را انکار نمودند. شمار مسموم شدگان آن واقعه نيز به درستي معلوم نيست؛ اما گفته مي شود که تعداد آنان کمتر از ده تن بوده است.

گفتنيست؛ درحالي که مسوولان امنيتي ومعارف خبر حادثه شبيه درمکتب دخترانه سه درک را رد کردند، اما آنها به خبرنگاران اجازه صحبت کردن با شاگردان مکتب و يا عکسبرداري وصدا برداري را به آنها ندادند.

محمد صابريوسفي، قندوز

ويراستار: ياسر

مطالب مرتبط

آگهی