دست کم ده سال دیگر لازم است تا شرق آلمان روی پای خود بایستد | آلمان و جهان | DW | 03.10.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

دست کم ده سال دیگر لازم است تا شرق آلمان روی پای خود بایستد

قریب دودهه از برافتادن دیواربرلین می ووحدت دو آلمان می گذرد. با وجود هزینه صدها ملیارد یورو، هنوزبخش شرقی روی پای خود نه ایستاده است.

هورست کوهلر رئیس جمهور آلمان فدرال همراه با خانمش هنگام مواصلت به هامبورگ در روز تجلیل ازوحدت آلمان

هورست کوهلر رئیس جمهور آلمان فدرال همراه با خانمش هنگام مواصلت به هامبورگ در روز تجلیل ازوحدت آلمان

اعلام ولفگنگ تیفنزی وزیر ترانسپورت، ساختمان و انکشاف شهری آلمان و مسؤول بازسازی ایالت های آلمان شرقی هنگام ارایۀ گزارش امسال پیرامون وحدت دو آلمان بسیار امید بخش بود.

تیفنزی گفت: "شعار ما اینست: دستاورد ها زیاد اند و کار های زیادی هم در پیش! ما موفقیت های زیادی داشته ایم ولی مسایل فراوان دیگری هم سر راه ما قرار دارند."

این موضوع از سالها یه اینسو تأیید میگردد. دولت آلمان هنوز هم سالانه تقریباً 30 میلیارد یورو را از غرب کشور در اختیار ایالت های شرق میگذارد. دلیل مهم آن اینست که اوسط عواید سالانۀ هر نفر در ایالت های شرقی نسبت به غرب 30 درصد کمتر است. روند رشد اقتصادی طوریکه انتظار برده میشد به پیش نرفته است. ولفگنگ تیفنزی گفت که شرق آلمان کم از کم ده سال دیگر نیاز دارد تا بتواند بدون کمک های اضافی چند میلیاردی روی پا بایستد.

امسال هژدهمین سالروز وحدت آلمان درهامبورگ تجلیل می گردد

امسال هژدهمین سالروز وحدت آلمان درهامبورگ تجلیل می گردد

پروفیسور هارتویگ بلوم محقق اقتصاد این پیش بینی را واقعبینانه می پندارد: "امیدواری موجود است که ده سال بعد این موفقیت بدست آید. ما طی سالهای گذشته شاهد دوباره صنعتی شدن بسیار خوب آلمان شرق بوده ایم، و توانسته ایم صنایع را تقویه کنیم."

پروفیسور بلوم رئیس انستیتوت تحقیقاتی اقتصاد در شهر هاله است که بیشتر رشد اقتصادی آلمان شرقی را بررسی میکند. او با خوشبینی به آینده نگریسته و میگوید که رشد صنعت در شرق آلمان سریعتر از غرب است. او می افزاید که در شرق آلمان شرکت های زیادی که در سطح بین المللی موفق بوده اند، امروز در برخی از عرصه های مهم آینده ساز، مانند تکنالوژی انرژی بدیل و محیط زیست، جاگزین شده اند، و مشکلات زیادی در شهر های مثل دریزدن، یینا و یا کیمنیتس برطرف گردیده اند.

اما در پهلوی رشد برخی از مراکز، جوانان از شرق آلمان کوچ میکنند. جمعیت مناطق زیادی روزبروز کمتر میشود، منازل خالی رهایشی تخریب میگردند، مکاتب مسدود میشوند و لیله های نگهداری سالخورده گان اعمار میگردند. بیماران، به دلیل قلت داکتر، در خانه های شان توسط نرس ها پرستاری میشوند.ولفگنگ تیفنزی مسؤول بازسازی شرق میگوید: "رقم بلند بیکاری، بخصوص بیکاری های طویل المدت، که مردم با وجود تحصیلات عالی بیکار باقی میمانند، تأثیر منفی روی روحیۀ آنها میگذارد."

گفته می شود دهسال دیگر لازم است تا شرق آلمان کاملاً مانند غرب روی پای خود بیایستد

گفته می شود دهسال دیگر لازم است تا شرق آلمان کاملاً مانند غرب روی پای خود بیایستد

گرچه رقم بیکاری در شرق درین اواخر کمتر شده است، با آنهم تقریباً 13 درصد مردم بیکار اند. درآمد بعضی از کار های جدید چنان پایین است که در پهلوی آن باید کمک های دولتی صورت بگیرد.

یک نمایندۀ حزب چپ ها در پارلمان آلمان میگوید: "تقریباً 20 سال پس از ازبین رفتن دیوار هنوز هم شرق و غرب به وحدت نرسیده اند. ما تفاوت های زیاد اجتماعی داریم. بخصوص زنان در شرق با مشکل کار روبرو اند که بتوانند با درآمد خود امرار معاش کنند. این باعث میگردد که ساختار اجتماعی در شرق آلمان روزبروز خرابتر شود، و زنان توانا و فعال شرق کشور را ترک کنند."

در نتیجه شرق آلمان از نگاه آمار نفوس به یک منطقۀ بحرانی اروپا مبدل میشود. گرچه تعداد تولدات در شرق آلمان کمی بلند رفته است، با آنهم نسبت به سراسر اروپا کمترین رقم را داراست.

آگهی