دستگيري کرادچيچ:خوش ترين خبر براي قربانيان جنايات جنگي | آلمان و جهان | DW | 22.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

دستگيري کرادچيچ:خوش ترين خبر براي قربانيان جنايات جنگي

کرادچيچ يک جنايت کار جنگي پشت ميز است، اصطلاح "جنايت کار پشت ميز" به آن نوع سياست مداران جنايت پيشه اطلاق مي شود که، ضرور نيست تا دست هاي شان مستقيما ً آلوده به خون قربانيان شان باشد

کرادچيک، جنایت کار جنگی صربی ها، بعد از 12 سال دست گیر شد

کرادچيک، جنایت کار جنگی صربی ها، بعد از 12 سال دست گیر شد

بلکه آنان با صادر نمودن اوامر از پشت ميز، خود را مسوول قتل و کشتار مردم بيگناه مي سازند.

کرادچيچ در واقعيت امر يک جنايت کار جنگي به تمام معنا است؛ او نه تنها امر قتل و کشتار هزاران انسان بيگناه را صادر کرده است، بلکه خود نيز در اين جنايات عليه بشريت مستقيما ً حضور و دست داشته است. او يک جنايت کار جنگي پشت ميز است که گناه قتل هاي دسته جمعي حدود 8000 مسلمان به گردن اوست. اين جنايتکار در چشم مردم خود را چنين وانمود مي کرد: با پوشاک زيبا، مو هاي به صورت ساختگي در هم ، با آواز ِ آرام و مودبانه و با اين برخورد که گويا بر اوضاع تسلط کامل دارد. ردوان کرادچيک، رييس جمهور پيشين صرب هاي بوسني هرزگويين، اين گونه خود را در مظهر عام نمايش مي داد، پيش از آن که او در دوازده سال قبل خود را از خطر دست گيري پهنان کند. اين زماني بود که دادگاه عالي سازمان ملل متحد براي رسيدگي به جنايات جنگي، بر آن شد تا اين "جنايت کار جنگي پشت ميز" را به پاي ميز محاکمه بکشاند.

او چندين بار موفق شد که چنگ پليس جان به سلامت برد. او به اين دليل عنوان اسطورۀ "مرد در کوه ها" را از جانب طرفدارانش کمايي کرد. پناهگاه و مخفي گاه او را که بسياري در کوه ها، در مناطق مرزي ميان بوسني هرزگويين و مونتينگرو حدس مي زدند، يک صومعه بود. ردوان کرادچيچ به خاطر تمسخر کردن بر تعقيب کنندگان و برانگيختن حيرت و تحسين در ميان طرفدارنش، از مخفيگاهش به وسيلۀ افراد ارتباطي خود، رمان ها و مجموعه هاي اشعارش و حتي قصه ها براي کودکان را براي نشر ارسال مي کرد. اوپزشک با تحصيلات تمام يافته و در ضمن يک روانشناس با تمايلات براي شعر و شاعري بود.

تصویر کرادچیک، به حیث پزشک، اندکی پیش از دستگیری او

تصویر کرادچیک، به حیث پزشک، اندکی پیش از دستگیری او

او نه تنها حکم قتل و کشتار مسلمانان بيگناه را از پشت ميز صادر مي کرد، بلکه او عاشقانه ترين اشعار را نيز از پشت همين ميز، پيش از دست گيري اش با صداي خود ثبت کرده به طرفدارانش اهدا مي کرد. يک نمونه از اشعار او:

"محبوب من، آيا از سبزه ها خبرت هست؟

سبزه ها که سرتا پا

از عمق ريشه ها

عاشق اند."

اين شاعر و پزشک، در سال 1989 با تاسيس "حزب دموکراتيک ناسيوناليستي صربي" به سياست رو آورد. به زودي روشن شد که اين فرد که زماني در جواني از پيروان تيتو بوده است، چه روش و سياستي را به عنوان رييس جمهور صربستان پيشه مي کند. او در سال 1991 مسلمانان را در پارلمان با راه انداختن جنگ عليه آنان، اين گونه مورد تهديد قرار داد، در صورتي که آنان خواهان استقلال بوسني هرزگويين گردند:

"شما بايد آگاه باشيد که بوسني هرزگويين شما به جهنم سقوط خواهد کرد و مردم مسلمان به تباهي و نيستي کشانيده خواهند شد. مردم مسلمان نمي توانند از خود دفاع کنند، اگر جنگي واقع شود."

فقط نيم سال بعد از اين نشست پارلماني و اعلام استقلال بوسني، اين جنايت کار پشت ميز همه تهديدات خود را عملي کرد و اين کشور را به جهنم مسلمانان تبديل کرد: او يکجا با سلودان ميلوسويچ جنگ سالار بلگراد، اعزام سربازان صربي را عليه مسلمانان بوسني طرح ريزي کرد. به اين ترتيب کرادچيک و رتکو ملاديج که به جنرال شيطان شهرت داشت، با هم به ترور و قتل کشتار مردم بوسني و کرواسي آغاز کردند. اما کرادچيچ به ميانجي هاي بين المللي برعکس چنين ادعا کرد:

"پيش از جنگ در بنيا لوکا 20 هزار مسلمان زندگي مي کردند. حالا تعداد شان به 40 هزار رسيده است. آنان از دهات خورد تر ديگر به اين جا آمده اند که در آنجا نمي توانستند جان شان را حفظ کنند، ما حالا در اين جا از آنان حفظ و نگهداري مي کنيم."

اما اين جنگسالار برعکس سال ها شهر سرايوو را به محاصره کشانيد و مردم آنان را با از طريق گرسنگي کشيدن و کشتار به نيستي سوق داد، آنچنان که آنان را تهديد کرده بود.

بازماندگان قربانیان جنایات کرادچیک با شنیدن خبربازداشت وی به رقص وپایکوبی درخیابانها پرداختند

بازماندگان قربانیان جنایات کرادچیک با شنیدن خبربازداشت وی به رقص وپایکوبی درخیابانها پرداختند

قتل و کشتار بيرحمانه 8000 انسان، وحشيانه ترين قتل هاي دسته جمعي بعد از جنگ دوم جهاني بود. پس بايد تعجب نکرد که بازماندگان آن قربانيان با اطلاع از دست گيري اين جنايت کار جنگي، به خيابان ها سرازير گردند و رقص و پايکوبي کنند.

آگهی