دستگيري والي سايهء طالبان درقندز | افغانستان | DW | 18.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

دستگيري والي سايهء طالبان درقندز

درساحه زيرمسووليت ارتش فدرال آلمان امکان ضربت شديدي برطالبان مي رود. گفته مي شود که " والي سايه" طالبان براي قندز ويکي ازمهمترين رهبران شورشيان درمنطقه بازداشت شده است.

والی قندز: پس ازدستگیری ملا سلام وملا محمد فکرنمی شود کس دیگری بتواند رهبری طالبان را در شمال افغانستان بردوش گیرد

والی قندز: پس ازدستگیری ملا سلام وملا محمد فکرنمی شود کس دیگری بتواند رهبری طالبان را در شمال افغانستان بردوش گیرد

محمد عمر والي قندز به روز چهارشنبه گفته است که ملا عبدالسلام درشهر کويته مرکز ايالت جنوب غربي پاکستان دستگير شده است. محمد عمر نگفته است که اين اطلاع را ازکجا به دست آورده است. " شپيگل آنلاين" گزارش کرده است که يک همرزم سابقه ملا عبدالسلام اين دستگيري را تاييد کرده است.

نيروهاي امنيتي پاکستاني تا اکنون ازاين دستگيري تاييد نکرده اند. يک مقام عاليرتبه امنيتي پاکستان به روز پنجشنبه گفته است که " ما دراين مورد اطلاعي نداريم".

محمد عمر والي قندز به روزچهارشنبه گفته است که همراه با با ملا سلام ، ملا محمد قوماندان طالبان براي بغلان نيز دستگيرشده است. او افزوده است " اينها چندي پيش درکويته دستگيرشده اند". اين يک موفقيت بزرگ است. هردوي اين قوماندانها رهبري نظامي طالبان را درمنطقه داشته اند. به گفته والي قندز" ما ديگر کسي را درمنطقه قندزنمي بينيم که طالبان را درمجموع شمال افغانستان رهبري کرده بتواند".

درست درهمين روز چهارشنبه عمر والي قندز از عمليات بزرگي عليه شورشيان درقندزوبغلان در" آينده نزديکي" سخن به ميان آورد. اما وزارت دفاع جمهوري فدرالي آلمان اين ادعاي والي قندز را رد کرده است که عمليات بزرگي مانند عمليات " مشترک " درهلمند عليه شورشيان به راه انداخته شود.

دي پي آ/ رسول رحيم

ويراستار: رتبيل آهنگ

آگهی