دستگيري سه تن مظنون به کارمند استخبارات آلمان درکوزوو به اتهام اقدامات تروريستي | آلمان و جهان | DW | 24.11.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

دستگيري سه تن مظنون به کارمند استخبارات آلمان درکوزوو به اتهام اقدامات تروريستي

آيا کشور مستقل کوزوو بازيگاهي براي جاسوس ها و حقه باز ها و قمارباز هاست؟ به اين برداشت حادثۀ اخير 3 همکار مظنون ادارۀ استخباراتي آلمان که متهم به حملۀ انفجاري بر مقر اتحاديۀ اروپا در پرستينا جامه ء حقيقت مي پوشاند.

سه تن آلمانی متهم به دست داشتین درحمله تروریستی درپرستینا علیه مقرنمایندگی سازمان اتحادیه اروپا

سه تن آلمانی متهم به دست داشتین درحمله تروریستی درپرستینا علیه مقرنمایندگی سازمان اتحادیه اروپا

ابتداء به اين حادثه، که در اثر آن صرف شيشه هاي چند کلکيني شکسته بودند، هيچ توجهي مبذول نگرديد.ولي اين موضوع از زمانيکه خبر آن منتشر شده، که سه آلماني اي که ظاهرا اسناد ادارۀ استخبارات خارجي آلمان يا " ب اِ ن دِي" و يک نقشه تعمير خساره مند شده را در جيب داشتند، دستگير شده اند، موج عظيمي را براه انداخته است. همچنان ادرۀ استخبارات خارجي آلمان نيز دچار مضيقۀ در توضيحات شده است.

از حلقه هاي امنيتي آلمان تا حال صرف اين قدر گزارش شده است، که منسوبين ادارۀ استخباراتي آلمان با اين انفجار اسرارآميز سروکاري نداشته اند. در اقامۀ دعوا اين آلماني ها به دهشت افگني و فعاليت براي يک دستگاه استخباراتي متهم ميباشند. علاوه براين، آن ها به دست داشتن در سه حملۀ انفجاري ديگر بر ساختمان هاي سازمان هاي بين المللي در کوزوو و پارلمان آنکشور در پرستينا متهم ميگردند. در صورتيکه اين اتهامات به واقعيت مبدل گردند، به گفتۀ عصمت صالحو کارشناس حقوق جزايي از کشور کوزوو آلماني هاي مذکور محکوم به تا 10 سال حبس ميشوند. صالحو مي گويد:

«صِرف همينکه ثابت شود، که اين اشخاص منسوبان ادارۀ استخباراتي آلمان اند، انها ديگر مصؤونيت شانرا از دست داده و مانند هر باشندۀ ديگر کوزوو با آن ها رفتار ميشود. هرگاه ثابت شود، که اعمال دهشت افگنانه را مرتکب شده اند، اصلا هيچ مصؤنيتي نميداشته باشند.»

برخلاف متهمين، که احتمالا آنها از طرف کارمندان مخصوص ضد تروريزم در کوزوو در محل حادثه تحت مراقبت بوده باشند، بر بيگناهي شان تأکيد دارند. آنها بعد از انفجار صرف در مورد يافتن اسناد و شواهد تحقيقات مينمودند. اينکه آنها به زودي آزاد خواهند شد، از واقعيت بدور است. هانس کرستيان شتريوبِله نمايندۀ پارلمان آلمان از حزب سبز ها درين موضوع غير شفاف خواهان توضيحات فوري ميباشد.کرستيان ادامه مي دهد:

«آنچه با حکومت کوزوو و علايق آن، و احتمالا هم آنچه با علايق ديگر دستگاه هاي استخباراتي ارتباط گرفته ميتواند و يا دستگاه قضايي آنجا، از آن بوي لجنزار توطئه و دسيسه به مشام ميرسد.»

به هر اندازه ايکه شواهد عليه اين آلماني ها بيشتر هم باشد، انگيزۀ احتمالي آنان کاملا نا معلوم است. در اقامۀ دعوا اجنت هاي مظنون ادارۀ استخباراتي آلمان به ممانعت از ماموريت پلان شدۀ دولت متکي بر حاکميت قانون اتحاديۀ اروپا در کوزوو متهم ساخته ميشوند. چيزيکه با در نظرداشت تلاش هاي دولت آلمان در قبال ماموريت EULEX يا ماموريتي، که در چوکات سياست امنيتي و دفاعي اتحاديۀ اروپا انجام مي يابد، تا حد زياد مضحک به نظر ميرسد.

آگهی