دستورالعمل 24 مادهای پتریوس در جنگ افغانستان | افغانستان | DW | 29.07.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

دستورالعمل 24 مادهای پتریوس در جنگ افغانستان

جنرال ديويد پتريوس، فرمانده نيروهاي بينالمللي در افغانستان در مجموعهاي از قواعد جديد ضدشورشگري، به سربازان تحت امر خود دستور ميدهد که "مهمانان خوبي باشيد" اما "سرسختانه بجنگيد" و با فساد سختگير باشيد.

جنرال دیوید پتریوس

جنرال دیوید پتریوس

مجموعه قواعد سه صفحهاي که به تاريخ 27 ماه جولاي در کابل انتشار يافت، دستورالعملي براي طرز برخورد نيروهاي آيساف زير فرماندهي ناتو در افغانستان ميباشد.

اين دستورالعمل 24 مادهاي از سربازان نيروهاي آيساف تقاضا ميکند که "امنيت مردم را تامين کرده و به آنها خدمت کنيد. فقط با فراهم ساختن و کسب اعتماد مردم است که حکومت افغانستان و آيساف ميتوانند پيروز گردند".

دستور العمل ميافزايد: "با مردم زندگي کنيد: پايگاههاي مشترک و پستههاي جنگي تان را به هر اندازه که ممکن است، با کساني که ميخواهيم امنيت شان را تامين کنيم نزديک سازيد".

دستور العمل به سربازان ميگويد که "با فرهنگ معافيت (از مجازات) مقابله کنيد. طالبان تنها دشمنان مردم نيستند. مردم را همچنان حکومتداري بيکفايت، فساد و سواستفاده از قدرت تهديد ميکند. طالبان (با استفاده از اين خلاها) بهترين (سود) را براي سربازگيري ميبرند".

در بخشي ديگر، اين دستورالعمل سربازان را به جنگ تهاجمي اما محتاطانه دستور ميدهد: "با سرسختي و انضباط بجنگيد: دشمن را با حالت تهاجمي شکار کنيد اما از آتش سلاح تان فقط در موقعي که براي پيروزي جنگ ضرور است استفاده کنيد. ما با کشتن و اسير گرفتن راه پيروزي را طي نميکنيم. علاوه بر اين هرگاه ما در جريان عمليات مان مردم ملکي را بکشيم و ملکيتهاي آنها را تخريب کنيم، بهجاي آن که دشمنان مان را نابود کنيم، دشمنان بيشتري پيدا ميکنيم. اين دقيقا همان چيزي است که طالبان ميخواهند. در دام آنها نيفتيد".

پتریوس: سرسختانه و با انضباط بجنگید

پتریوس: "سرسختانه و با انضباط بجنگید"

دستور العمل جديد سربازان را به مبارزه با فساد نيز فرا ميخواند: "مقامات فاسد را شناسايي کرده و با آنها مبارزه کنيد. رييس جمهور حامد کرزي گفته است: "حکومت من به مبارزه عليه فساد با تمام وسايل ممکن متعهد است". به حکومت افغانستان در رسيدن به اين هدف کمک کنيد".

در نهايت، اين دستورالعمل جديد به سربازان نيروهاي آيساف ميگويد که "مهمان خوبي باشيد. با مردم افغانستان و ملکيت آنها با احترام برخورد کنيد".

جنرال ديويد پتريوس به تاريخ چهارم ماه جولاي فرماندهي نيروي 1400000 نفري ايالات متحده امريکا و ناتو را از جنرال ستنلي مک کريستل به عهده گرفت.

جنرال کرستل در ماه گذشته، پس از آن که خودش و دستيارانش به مقامات ارشد حکومتي ايالات متحده امريکا و بارک اوباما رييس جمهور آن کشور در مجله " رولنگ ستون" اهانت کردند، از وظيفهاش برکنار شد.

اوباما گفته است که ميخواهد در اواسط سال 2011 به کاهش سربازانش در افغانستان شروع کند و موعدي را براي نيروهاي امنيتي افغانستان تعيين کند که قادر باشند خود شان مسووليتهاي امنيتي را از نيروهاي خارجي به عهده گيرند.

فرانس پرس / رسول رحيمويراستار: عارف فرهمند

آگهی