در ولایت تخار چند پروژه مهم راه اندازی می شود | گزارش های بازسازی | DW | 05.07.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

در ولایت تخار چند پروژه مهم راه اندازی می شود

قرار است در ولایت تخار چند پروژه مهم جدید راه اندازی شود. بانک انکشافی آلمان سالانه با مبلغ هشت و نیم میلیون یورو این پروژه ها را تمویل می کند. این پروژه ها شامل بخش های امور صحی، ترانسپورت، زراعت وآبیاری می شوند.

والی تخارعبدالجبارتقوا از راه اندازی یک تعداد از پروژه های جدید بازسازی درین ولایت خبرمی دهد. به قول او این پروژه ها نقش مهمی را در روند انکشاف این ولایت ایفا خواهد کرد. او می افزاید:

"قراراست بانک انکشافی آلمان سالانه مبلغ هشت ونیم میلیون یورو را دراختیارولایت تخارقراربدهد. این یک برنامه جدید و موثر است. اسناد این پروژه ها نیزتکمیل شده اند."

این پروژه ها عمدتاً بخش های صحت، ترانسپورت، زراعت وآبیاری را در ولسوالی های چاه آب، رستاق، بنگی وینگی قلعه تحت پوشش قرار می دهد.

باشندگان ولایت تخار از راه اندازی پروژه های جدید ابراز خوشی می کنند. از نظر آنها این پروژه ها سهولت های زیادی را برای آنان فراهم خواهد کرد. سنت الله، یک تن ازین باشندگان این ولایت می گوید:

"راه اندازی پروژه های جدید یکبار دیگر اعتماد ما را نسبت به ادامه همکاری های جامعه جهانی بیشترساخت. ما امیدواریم که این پروژه ها درساحاتی تطبیق شوند که تابه حال کمترین کار درآنجا ها صورت گرفته و نیاز جدی به راه اندازی چنین برنامه ها وجود دارد."

والی تخارمی گوید، با آنکه آماردقیق استفاده کنندگان این پروژه ها در دست نیست، اما وی ازتطبیق کنندگان این پروژه ها می خواهد تا به ایجاد زمینه های کار برای مردم بیشتر توجه کنند. آقای تقوا در این باره می گوید:

"این مربوط به سیستمی می شود که شرکت های تطبیق کننده ازآن استفاده می کنند. اگرازماشین ها کمتراستفاده شود و مردم به کارگماشته شوند، بهتر خواهد بود، زیرا درآن صورت تعداد بیشترمردم صاحب کارمی شوند."

ولایت تخاربا برخورداری از امنیت نسبتاً خوب زمینه های بهتر بازسازی و انکشاف را دارا می باشد. به همین دلیل درطی سال های اخیرکاربازسازی در این ولایت به خوبی پیشرفت نموده و به باور مردم تاثیرات مثبت بر زندگی آنان به جا گذاشته است.

باشندگان این ولایت امید دارند که روند تطبیق پروژه های بازسازی در این ولایت ادامه یابد، زیرا ساحاتی زیادی وجود دارد که از روند فعالیت های بازسازی بیرون مانده اند.

محمد صابریوسفی، شهرتالقان
ویراستار:مبلغ

آگهی