در دست کم ۴۱ کشور جهان هنوز هم انسان ها به اتهام ساحری شکنجه می شوند | آلمان و جهان | DW | 06.08.2021
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

در دست کم ۴۱ کشور جهان هنوز هم انسان ها به اتهام ساحری شکنجه می شوند

در افسانه های کهن قصه های زیادی درمورد ساحران معمول بوده است. در قدیم ها باور به جادوگر نیز در میان عوام خیلی گسترده بود، اما اکنون اتحادیه مذهبی »مسیو« هشدار می دهد که هنوز توهم ساحرپنداری در شماری از کشور ها وجود دارد.

جاناتان شش ساله از رویدادی که خود تجربه کرده است به صفحه انترنتی سازمان خیریه کاتولیکی مسیو از یک رویداد تکاندهنده ای حکایت کرده است.

به گفته جاناتان او از پنجره اتاق سر و صدای جمعیتی از افرادی را می شنود که به سمت خانه آنان می آیند. او در ابتداء فکر می کند که شاید میله یا جشنی باشد. مردانی را می بینید که فانوس های چوبی دردست دارند و به سرعت متوجه می شود که آنان با صدای خشمگینی جادوگر صدا می کنند. دفعتاً به مادرش حمله می کنند و او را به تیر بسته، بعد لباس هایش راپاره می کنند و با کارد و آهن های داغ اوراشکنجه می کنند. این اتفاق به تاریخ دهم آگست سال ۲۰۱۲ درکشور پاپواگینه نو اتفاق افتاده است. این رویداد را صد ها تن حتی پولیس فقط نظارت می کرده اند و هیچکسی دست کمک دراز نکرده است. آنان حتی کودک اش ر اتهدید می کرده و می گفتند: »گم شو، اگر نه ترا هم به عنوان جادوگر آتش می زنیم.« این زن که کرستینا پاکوما نام داشت، از این حمله زنده ماند و اما چندی قبل درپی بیماری سرطان درگذشت.

این رویداد تکاندهنده برای سازمان مسیو دلیلی بود تا روز دهم ما آگست را به نام « روز جهانی  مبارزه علیه جنون توهم ساحرپنداری» عنوان نمایند.  

بنابر تحقیقات در این زمینه دست کم در۴۱ کشور جهان خطر این وجود دارد که «انسان هایی با تهدید های شدید خشونت و قربانی شدن در نتیجه خرافات» مواجه گردند. به ویژه زنان و حتی مردان و اطفال به اتهام ساحر یا جادوگر مورد آزار و تعقیب قرار گرفته شکنجه می شوند.

به گفته بینگینر رئیس سازمان مسیو،  براساس گمانه زنی های کارشناسان درمقایسه به تعقیب و آزار مردم زیر نام ساحری در۳۵۰ سال قرون وسطی در اروپا درکل،  در ۶۰ سال اخیر تعداد بیشتری از انسان ها به اتهام ساحری به قتل رسیده اند.

سازمان مذهبی مسیو، با اعلام «روز جهانی  مبارزه علیه توهم ساحرپنداری» تلاش می کند تا صدای قربانیان را به گوش جهانیان برساند. این سازمان تأکید دارد که «مشکل ساحر پنداری یک معضل قدیمی نیست» و باید در فعالیت های حقوق بشری بیشتر مورد توجه قرار گیرد. 

بینگینر رئیس این سازمان تأکید کرد: «یک سیگنال مهم اخیراً از سازمان ملل شنیده شده است» و افزود: »طرح یک قطعنامه برای دفع اعمال خشونت آمیز مرتبط به اتهامات گویا جادوگری و ساحری زیر کاراست. در صورتی که چنین اعمالی مورد تعقیب قرار گیرند، یک دستاورد واقعی خواهد بود.«

 

nf, nk (kna)

DW.COM