درگيري هاي خونين بغلان - رقابت حزب اسلامي و طالبان | افغانستان | DW | 07.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

درگيري هاي خونين بغلان - رقابت حزب اسلامي و طالبان

درگيري طالبان و حزب اسلامي به رهبري گلبدين حکمتيار در ولايت بغلان، که منجر به کشته شدن حدود پنجاه نفر از هر دو طرف گرديد، اولين مورد از برخورد مسلحانهي اين دوگروه متعهد و همپيمان به شمار ميرود.

default

اين درگيري که روز شنبه اتفاق افتاد، به گفتهي کبير اندرابي فرمانده پليس ولايت بغلان، درپي خلع سلاح سه فرمانده حزب اسلامي توسط افراد طالبان، به وقوع پيوست.

برخي تحليلگران ميگويند رقابت ميان حزب اسلامي و طالبان از مدتي قبل در بغلان شروع شده بود.

منير منگل، معين امنيتي وزارت امور داخله امروز در مجلس سناي کشور گفت عمليات نيروهاي دولتي در اين منطقه نيز جريان دارد و تعدادي از اين شورشيان "به دولت پناده آورده اند".

هلال الدين هلال، نمايندهي بغلان در پارلمان، سياست غيرشفاف حکومت با طالبان و حزب اسلامي نيز باعث شده است که زمينهي فعاليت و رقابت اين دو گروه، مساعد گردد.

هلال الدین هلال، نماینده ی بغلان درپارلمان

هلال الدین هلال، نماینده ی بغلان درپارلمان

به گفتهي هلال، وزارت امور داخله حدود سه صد نفر را در بغلان مسلح کرده بود، و اين زمينه فعاليت را براي برخي از اعضاي حزب اسلامي نيز مهيا کرد.

هلال ميگويد: "(وزارت داخله) حدود سه صد نفر را تنظيم کرده بود به نام پليس کمکي، يا هرنامي که ميمانند؛ مليشه يا اربکي، اين سه صد نفر همين عناصري بودند که در بستر اينها بيشتر حزب اسلامي مانور ميکرد. خود اين نشاندهندهي اين بود که در بدنه و بستر اين جايگاه فعاليت براي اين عناصر، بيشتر جولانگاه شده بود".

مليشهسازي زماني به حيث يک نيروي کمکي براي تامين امنيت مطرح شد، اما اين مساله، با انتقاد زيادي مواجه شد. زيرا تحليلگران معتقد اند که مليشهها، ممکن است به نيروي غيرقابل کنترول دولت تبديل شوند. بعد از اين، هرچند حکومت به صورت رسمي از مسلحسازي مردم صحبت نکرده، اما گزارشها حاکي است که اين روند، به اجرا گذاشته شده است.

به گفتهي هلال، طالباني که در بغلان فعاليت ميکردند، از حزب اسلامي تولد شده بودند و در زماني که طالبان در شمال کشور گسترش يافتند، بسياري اعضاي حزب اسلامي به دليل گرايشهاي افراطي و قومي، طالب شدند.

به باور اين نمايندهي ولايت بغلان در پارلمان کشور، در اين اواخر که طالبان بيشتر عليه نيروهاي دولتي ميجنگيدند، حزب اسلامي که نيروي نظامياش در حال اضمحلال بود، در پي يافتن جايگاني در اين مناطق بود.

هلال الدين هلال ميگويد تنش ابتدا از سوي حزب اسلامي شروع شده بود و اين گروه، در صدد تقويت خود بود و بعضي از عناصري را که به طالبان علاقمند بودند، خلع سلاح کرد.

هلال ميافزايد که به تعقيب اين حرکت حزب اسلامي، طالبان ساحهي قندوز و مناطق اطراف آن جمع شدند و عمليات وسيعتري عليه حزب اسلامي به راه انداختند.

هلال ميگويد: "چند عملياتي هم که در بغلان صورت گرفت، براي تصفيه عناصر ضدنظام در آن ساحه، در پوشش همين مليشه و اربکي و اينچيزها، اينها (افراد حزب اسلامي) توانستند که حفظ شوند. اين بار قضيه شکل ديگري به خود گرفت و وقتي که فشار از جانب طالبان ديدند، آمدند به دولت تسليم شدند".

نفوذ طالبان در ولايتهاي شمالي کشور، بيشتر در ولايتهاي قندوز و بغلان است و حملاتي را نيز عليه نيروهاي ناتو سازماندهي کرده اند.

ما با تماسهاي مکرر موفق نشديم که نظر سخنگوي وزارت داخله را در اين رابطه، داشته باشيم.

عارف فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر

مطالب مرتبط

آگهی