درگيري ، حمله انتحاري وشليک راکت درنقاط مختلف افغانستان | افغانستان | DW | 22.08.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

درگيري ، حمله انتحاري وشليک راکت درنقاط مختلف افغانستان

امروزنقاط مختلف افغانستان شاهد انفجارانتحاري ويا شليک راکت ودرگيري بوده اند.دريک انفجاروالي ولايت جنوب شرقي خوست ازحمله انتحاري جان سالم بدربرد. شاهدان عيني مي گويند يک فردي که بمب ومواد انفجاري با خود حمل مي نمود، خود را درکنارموترارسلا جمال والي خوست منفجرنمود.

درجنوبغرب کابل درولايت غزني نيزامروزچهارشنبه دردو ولسوالي درگيري ميان نيروهاي دولت افغانستان وشورشيان طالب رخ داده است.

درجنوبغرب کابل درولايت غزني نيزامروزچهارشنبه دردو ولسوالي درگيري ميان نيروهاي دولت افغانستان وشورشيان طالب رخ داده است.

اين حمله انتحاري دربيرون ازشهرخوست درنزديک پايگاه نيروهاي غربي اتفاق افتاده است.

مقامات رسمي اين ولايت گفته اند سه سربازمحافظ آقاي جمال کشته شده اند. حمله حوالي ظهربه وقت محلي رخداد.

دقايق پس ازحمله ارسلاجمال درصحبت باآژانس خبري رويترازسلامتي اش اطمينان داده است.وي به آژانس رويترگفته است:" من خوبم؛ ولي من ديدم که چند نفرجلوچشمم دربيرون درميان آتش درموتربودند."

ولايت خوست که درمرزميان افغانستان وپاکستان قراردارد درماه اخيرچندين بارمورد حمله اي شورشيان قرارگرفته است.

مقامات ولايت نورستان نيزگفته اند؛ دريک حمله اي ديگردرولايت نورستان دراثرشليک راکت توسط مليشه هاي طالبان بالاي پايگاه نظامي نيروهاي آمريکايي درآن ولايت دو سرباز افغان کشته ويازده سربازآمريکايي مجروج گرديده اند.

همچنان ساعات بعدازحمله اي نورستان مقامات ولايت هرات ازيک حمله ناگهاني بالاي يک موترنيروهاي پيمان ناتودرهرات خبرداده اند. نيروهاي ناتونيزاين خبررا تاييد کرده اند. ولي درمورد تلفات اين حادثه چيزي نگفته اند.

ولايت هرات يکي ازآرامترين ولايات افغانستان خوانده مي شود.

درجنوبغرب کابل درولايت غزني نيزامروزچهارشنبه دردو ولسوالي درگيري ميان نيروهاي دولت افغانستان وشورشيان طالب رخ داده است.دوطرف درمورد تلفات اختلاف نظردارند. آماردقيق ازکشته شدگان گفته نشده است.

آگهی