درپاکستان دست کم شش نفردراثر حمله هوايي کشته شدند | آلمان و جهان | DW | 28.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

درپاکستان دست کم شش نفردراثر حمله هوايي کشته شدند

به روز دوشنبه ،دراثر يک حمله هوايي که هد ف آن پناهگاههاي مخفي جنگجويان طالب درايالت شمالغربي پاکستان بوده است ، مطابق به گزارشها دست کم شش نفرکشته شده وشمار بيشتري زخمي گرديده اند.

برخی فکر می کنند که نیروهای هوایی ایالات متحده امریکا این مدرسه را بمباردمان کرده باشند

برخی فکر می کنند که نیروهای هوایی ایالات متحده امریکا این مدرسه را بمباردمان کرده باشند

تلويزيون جيو گفته است که دراثر اين حمله بريک مدرسه ديني دروزيرستان جنوبي ، مدرسه متذکره تخريب شده است.

تاهنوز معلوم نيست که چهارراکتي که به اين منطقه اصابت کرده اند، ازکجا شليک شده اند. ساکنان منطقه درزمان وقوع اين حادثه ازبه مشاهده رسيدن هواپيماهاي بدون پيلوت که با راکت همراه بوده است وتوسط نيروهاي نظامي امريکايي به کاربرده مي شوند، درمنطقه مرزي با افغانستان سخن به ميان آورده اند. مقامات نظامي پاکستان تا اکنون درمورد اين حادثه چيزي نگفته است.

منطقه قبايلي سمت پاکستان عقبگاه جنگجويان طالبي پنداشته مي شود که درافغانستان دست به عمليات مي زنند. حکومت افغانستان پاکستان را متهم مي سازد که به قدرکافي عليه افراط گرايان دراين منطقه اقدام نمي ورزد. پاکستان اين اتهام را رد نموده و مخالفت خود را با عمليات نيروهاي خارجي در درون خاکش ابراز داشته است.آخرين باردرماه جون دردرون قلمرو پاکستان ، يک پسته نظامي پاکستاني مورد حمله نيروهاي امريکايي قرار گرفت که دراثر آن يازده سربازپاکستاني جان خود را ازدست دادند.

آگهی