درماندگي امريکا در قبال تحولات در پاکستان | آلمان و جهان | DW | 06.11.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

درماندگي امريکا در قبال تحولات در پاکستان

بوش تا کنون از اظهارات مستقيم در قبال تحولات در پاکستان خودداري ورزيده است، اما از طريق سخنگويش اين بيان را اظهار نموده است که رفتار جنرال مشرف را نمي پذيرد. وزير دفاع امريکا رابرت گيتس، عملکرد مشرف را نگران کننده توصيف کرد.

هاس : صادقانه بايد گفت که ايالات متحده امريکا به پاکستان باتمام عيب هايش وابسته است.

هاس :" صادقانه بايد گفت که ايالات متحده امريکا به پاکستان باتمام عيب هايش وابسته است. "

او حين ديدارش از چين گفت:

"ما به پرويزمشرف هشدار مي دهيم که کشورش را به زود ترين فرصت ممکنه به دموکراسي، قانون اساسي و دولت حقوقي باز برگرداند." اما گيت همانند وزيرخارجه رايس واضح ساخت که کمک هاي مالي به پاکستان در مبارزه عليه القاعده قطع نخواهد گرديد.

ريچارد هاس يکي ازديپلمات هاي پيشين ايالات متحده امريکا درحالي که ازجريانات جاري درپاکستان انتقاد مي کند اما خواهان ادامه ي کمکها به پاکستان است. هاس معقتداست که سقوط پاکستان به گرداب انارشیزم بیشتربه ضررآمریکاست . هاس مي گويد:" اما اين امربيشتربراي ما درد آور خواهد بود تابرای پاکستان ."

وي مي افزايد:" صادقانه بايد گفت که ايالات متحده امريکا به پاکستان با تمام عيب هايش وابسته است. زيرا پاکستان شريک مهم درجنگ عليه دهشت افگني است."

ديانه فاينشتين يکي ازسناتوران امريکا معتقداست که امريکا خودرا به صورت يک جانبه به جنرال مشرف متکي ساخته است.

فاينشتين مي گويد:" اين ترس امرطبيعي است که پاکستان متلاشي گردد وسپس امکانات نظامي بويژه سلاح اتمي به خطربزرگي مبدل گردد."