درس 25 – لطفا به من چند حوله دیگر هم بدهید! | Deutsch - warum nicht? Teil 2 | DW | 26.11.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Deutsch - warum nicht? Teil 2

درس 25 – لطفا به من چند حوله دیگر هم بدهید!

اندریاس، دکتر تورمن و خانم برگر می خواهند با کشتی به مسافرت بروند...

فصل گرامر: افعال با مفعول با واسطه و بی واسطه

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

دانلود