درس 23 – چه اتفاقی افتاده است؟ | Deutsch - warum nicht? Teil 2 | DW | 26.11.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Deutsch - warum nicht? Teil 2

درس 23 – چه اتفاقی افتاده است؟

یک آشنای قدیمی تیلفون کرده است...

گرامر: ماضی نقلی افعال جداشدنی

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

دانلود