درس 14 – می گویند که این خیلی جالب است | Deutsch - warum nicht? Teil 2 | DW | 26.11.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Deutsch - warum nicht? Teil 2

درس 14 – می گویند که این خیلی جالب است

سروصدا پیش از رفتن به تئاتر

گرامر: ضمیر پرسشی «وُ» (کجا)، فعل کمکی «زولِن» (بایستن)

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

دانلود