درس 07 – هواپیمای من ساعت نُه صبح پرواز می کند. | Deutsch - warum nicht? Teil 2 | DW | 26.11.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Deutsch - warum nicht? Teil 2

درس 07 – هواپیمای من ساعت نُه صبح پرواز می کند.

در قسمت پذیرش: یکی از مهمانان هوتل عجله دارد.
گرامر: فعل کمکی «دورفِن»: (اجازه داشتن)

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

دانلود