درس 06 - لودویگ پادشاه تاریخی چگونه جانش را از دست داد؟ | Radio D Teil 2 | DW | 12.11.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Radio D Teil 2

درس 06 - لودویگ پادشاه تاریخی چگونه جانش را از دست داد؟

در قصر نوی شوان شتاین پاولا و فیلیپ با یک فرد مرموز و ناشناس برخورد می کنند که بالاپوش شاهانه لودویگ را برتن دارد. هر دو خبرنگار می خواهند بدانند که لودویگ واقعا تحت چه شرایطی جانش را از دست داده است.

یک مرد در بالاپوش شاهانه لودویگ دربرابر پاولا و فیلیپ اصرار دارد که پادشاه فقید است. اما لودویگ واقعا تحت چه شرایطی جان باخته است؟ هر دو سردبیر در یک تمثیل رادیویی فرضیه های مختلف را درباره مرگ مرموزش در دریای «شتارن بِرگَر زه» بررسی می کنند. سوال تعیین کننده این است: آیا لودویگ به قتل رسیده چون پادشاه منفوری بوده و یا که جنون داشته و به این دلیل خودکشی کرده است؟ برخورد با یک فرد ناشناس تفاوت های معاشرت با آشنایان و غریبه ها را مشخص می سازد. به این منظور ضمایر خطاب «زی» (شما) و «دو» (تو) در این قسمت معرفی می گردند. به فعل «زاین» (بودن) و نقش آن به عنوان فعل کمکی نیز نگاهی انداخته می شود.

دانلود