درسوريه 25 زنداني کشته شدند | آلمان و جهان | DW | 06.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

درسوريه 25 زنداني کشته شدند

نيرو هاي امنيتي سوريه ، شماري از زندانيان شورشي را در زندان به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده، بالاي آنها شليک کرده اند.

برخورد ناشايست با زندانيان، تغذيه خراب، وگذاشتن شمار بيش از حد زندانيان دريک سلول زندان گوشه اي از وضع ناهنجارزندانهاي سوريه است.

برخورد ناشايست با زندانيان، تغذيه خراب، وگذاشتن شمار بيش از حد زندانيان دريک سلول زندان گوشه اي از وضع ناهنجارزندانهاي سوريه است.

به قول گروه ها و فعالان حقوق بشر در اين کشور دست کم 25 نفر از اين زندانيان، دراثرشليک نيروهاي امنيتي جان خودرا از دست داده اند.

بنابر گزارش گروه هاي دفاع ازحقوق بشر، زندانيان سياسي در يکي از زندان هاي نظامي اين کشور در ناحيه سيد نجه، در حوالي دمشق پايتخت سوريه در واکنش به وضعيت خراب زندان دست به اعتراض زده اند که با برخورد مسلحانه ي نيرو هاي امنيتي مواجه شدند. درحالي که شماري از زندانيان کشته شدند، شماري ديگر مؤفق به فرار از زندان شده اند.

شورش هاي ديروزي اين زندان در آستانه اجلاس سران در پاريس ، براي رييس جمهور اين کشور تا حدي پيامدي هاي بدی خواهد داشت .

شورش هاي ديروزي اين زندان در آستانه اجلاس سران در پاريس ، براي رييس جمهور اين کشور تا حدي پيامدي هاي بدی خواهد داشت .

گزارش برخورد نيروهاي امنيتي تا حال از جانب مسوولين دولتي تاييد نگرديده است، فقط فعالان حقوق بشر اين گزارش را بوسيله ي تلفن همراه به بيرون گزارش داده اند.

به همين دليل درمورد شمار قربانيان ضدونقيض گويي مي شود. گزارشها تاکنون شمار قربانيان را ميان ده تا بيست وپنج تن گفته اند.

به قول يکي از اتحاديه هاي غير دولتي اين زندان که يکي از بزرگترين زندانهاي سوريه به شمار شود، گنجايش حدود 1000 زنداني را دارد. و لي در حال حاضر 5000 نفر در آنجا زندانيست .

بنابر گفته فعالان حقوق بشر، زندانيان اين زندان را افراد نظامي گروه هاي اسلامي ، فلسطيني ها و سربازان ارتش سوريه تشکيل مي دهند.

قابل ياد آوريست که دولت سوريه برخورد بسيار شديدي در برابر مخالفين خويش دارد.

در چهاردهم دسمابر سال گذشته 14 تن از رهبران گروههاي مخالف پس از درخواست تامين بيشتر دموکراسي در اين کشور بازداشت گرديدند که در ميان آنها يکي از اعضاي مجلس نمايندگان سوريه نيز شامل بود.

Bashar Assad kündigt Truppenabzug an

بشارالااسد

برخورد ناشايست با زندانيان، تغذيه خراب، وگذاشتن شمار بيش از حد زندانيان دريک سلول زندان گوشه اي از وضع ناهنجارزندانهاي سوريه است.

گروه هاي مخالف شاکي از آنند که براي رسيدگي به وضعيت اين زندانيان نه دادستاني ودادگاه ، بلکه وزارت امور داخله و در مواردي هم نظاميان اين کشور مي پردازند.

با آن که در دو ماه گذشته نا آرامي هایي در زندان سيد نجه بوقوع پيوسته است ،ولي شورش هاي ديروزي اين زندان در آستانه اجلاس سران در پاريس ، براي رييس جمهور اين کشور تا حدي پيامدي هاي بدی خواهد داشت .

رييس جمهور بشار الاسد ، که کشورش به گونه در انزواي سياسي قرار دارد ، انتظار روابط بهتري را با کشور فرانسه و مهماندار اين اجلاس سرکوزي، دارد.

گمان مي رود که در حاشيه اين اجلاس وي با ایهوداولمرت نخست وزیر اسراییل ديداري داشته باشد.

آگهی