درسودان انتخابات رياست جمهوري پارلماني آغازشد | آلمان و جهان | DW | 11.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

درسودان انتخابات رياست جمهوري پارلماني آغازشد

پس ازبيست وچهارسال براي نخستين بار امروز مراسم انتخابات رياست جمهوري وپارلماني درسودان برگزارشد. مراسم انتخابات سه روز را دربرمي گيرد.

عمرالبشر، رییس جمهور سودان حین ریختن برگه رای دهی به صندوق های رای دهی

عمرالبشر، رییس جمهور سودان حین ریختن برگه رای دهی به صندوق های رای دهی

انتخابات درحالي برگزارمي شود که دو حزب مخالف مراسم انتخابات را تحريم كرده است. ناظران اوضاع اظهارنگراني کرده اند که انتخابات مي تواند موجب باعث افزايش بحران دراين کشور گردد. ياسر عرمان مهمترين رقيب انتخاباتى رييس جمهور عمر البشيرازكانديداى خويش انصراف کرده است.

باوجود تحريم انتخابات ازسوي احزاب مخالف ، بسياري سوداني ها بنابر گزارش ها مرم مي خواهند در انتخابات شرکت کنند. سوداني ها روي اين انتخابات سه روزه خيلي حساب مي کنند. اگر اين انتخابات بدون اعمال خشونت انجام يابد، دست آوردي بزرگي خواهد بود.

8 تا 12 ورقه رأي دهي، بيش از 70 حزب، مسافه هاي طولاني تا غرفه هاي انتخاباتي تصويرساده اي است از جريان انتخابات درسودان. از امروز 11 اپريل شهروندان واجد شرايط راي دهي سودان سه روز وقت تدارند، تا به پاي صندق هاي رأي دهي بروند.

دراين انتخابات قرار است نمايندگان پارلمان و رييس جمهور براي تمام سودان، پارلمان هاي منطقوي و والي ها انتخاب شوند. در سودان همچنان يک پارلمان و يک رييس جمهور براي سودان جنوبي انتخاب مي شود. از 24 سال به اينسو انتخاباتي در سراسر اين کشور برگزار نگرديده بود. زيرا در سودان از چندين دهه بدينسو خانه جنگي خونين وجود دارد. بر اساس قرارداد صلح سال 2005 بايد در آنجا انتخابات برگزارشود. چنين فکر مي شد که تقسيم عادلانه قدرت بايد صلح را در آن کشور تأمين کند. ولي همزمان انتخابات به مفهوم مناقشه جديد است.

از نظر رمضان خان لعل رييس شوراى كليسايى سودان، انتخابات دراين كشور يک رويداد تاريخي است. از ماهها به اين طرف است که در سودان براى برگزاري سالم انتخابات پارلمانى و رياست جمهورى آمادگى گرفته شده است. كليساها روي همرفته با اعزام ناظران به مراسم انتخابات، نقش مهمى را ايفا كرده، مردم را با اهميت انتخابات و شرايط رأى دهى آشنا مي سازند.

رمضان خان لعل مي گويد: "اشتراك در مراسم انتخابات براى مردمي كه هيچگاه در انتخابات سهم نگرفته اند، يك تاثير خوبى را بجا مي گذارد۰ اين كار باعث روشن شدن عمليه انتخابات دموكراتيك مي شود، اگر هم نواقصى در آن وجود داشته باشد"۰

طبق ارقام و اطلاعات منتشرشده، حد اكثرراي دهندگان، در زندگي خود يك بار هم در مراسم انتخابات شركت نكرده اند.

با آن كه در حال حاضر در بسياري مناطق سودان آرامش حكمفرما است، اما در ايالت غربى دارفور اوضاع هنوز هم نا آرام بوده و انجام مراسم انتخابات بدون اختلال بعيد به نظرمي رسد۰ اضافه براين، ميليون ها انسان درحال فرار ودور از اماكن اصلى خويش بسر مي برند.

سازمان هاى حقوق بشر گزارش داده اند که تعداد زيادى از شهروندان سودان ثبت نام نشده اند، به اين علت كه حكومت گمان مي كند، ايشان بعد از اين همه بحران براى احزاب مخالف رأى خواهند داد۰

شبيه اين وضع در جنوب سودان نيز جريان دارد. شورشيان دراين ايالت همسان دارفور دست به چور و چپاول زده و باقواى امنيتى درگير اند.

از طرف ديگر سازمان هاى بين المللى و احزاب مخالف، حكومت را به جعل كارى در انتخابات متهم مي سازند.

با آنهم مردم سودان با برگزاري انتخابات، بازگرديدن روزنه اميد را براى آينده شان مي بينند. سودان كشوردرشرق افريقا بوده و حدود دومليون و پنجصد هزار كيلومترمربع مساحت دارد که ۴ برابر افغانستان بزرگ مي باشد.

دانیل پیلس/ ملک

ویراستار: یاسر

مطالب مرتبط

آگهی