درسال جاري 50آزمايشگاه موادمخدرنابودشده است | افغانستان | DW | 27.02.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

درسال جاري 50آزمايشگاه موادمخدرنابودشده است

مسوولان مبارزه عليه مواد مخدر ادعا مي کنند که طي دوسال اخير توليد وقاچاق مواد مخدر درافغانستان کاهش قابل ملاحظه اي يافته است.

جنرال داود معین وزارت داخله افغانستان

جنرال داود معین وزارت داخله افغانستان

آقاي جنرال داود داود معين مبارزه عليه مواد مخدر وزارت داخله افغانستان دريک نشست خبري گفت اخيراً دريک عمليات درولايت ننگرهار نه 9 آزمايشگاه (لابراتوار) مواد مخدر را از بين برده است.

به گفته آقاي داود دراين عمليات صدها کيلوگرام مواد سازنده ي هيرويين وبيش از صد کيلو گرام مواد مايع ترياک نيز ازبين برده شده اند.

اوگفت:« اين دومين عمليات است که درعمليات اولي 12 لابراتوار ودراين عمليات 9 لابراتوار از بين برده شده است که در ذات خود از بزرگترين عمليات است. دراين عمليات نيروهاي آيساف هم مارا همکاري کردند. با وجودي که مخالفان وطالبان از محو مواد مخدر جلوگيري مي کنند عمليات محو کشت کوکنار به همکاري اردوي ملي که درولسوالي نادعلي تاهنوزبيش از 2300 هکتارزمين کشت کوکناررا ازبين برده اند به خوبي پيش مي رود».

Afghanistan, Mohnfeld wird zerstört

جنرال داود هراس افگني ومواد مخدررا باهم درارتباط دانسته گفت: بدنبال آن که ما دو باند قاچاق مواد مخدررا در ولايت نيمروز دستگير کرديم دو حمله انتحاري عليه پليس مواد مخدرما دران ولايت انجام شد.

جنرال داود ادعاکرد که اولين مورد مواد مخدرمصنوعي ميتن فيتامين ومعتادان آن نيز درافغانستان کشف و گرفتار شده است. به گفته وي اين مواد مخدر مصنوعي که خطرناک تر از هرويين است از کشورهاي جنوب شرق آسيا به افغانستان سرايت کرده است.

Opiumernte in Afghanistan

وي تصريح کرد:« خوشبختانه در سال جاري اميد مي رود که کشت کوکنارکاهش يابد، ما درحالي که حملات محو کشت کوکنار را به پيش مي بريم عمليات جلوگيري از قاچاق وازبين بردن لابراتوارها را نيز شدت بخشيده ايم که درسال جاري بيش از 50 لابراتوار مواد مخدر ازبين برده شده وده ها شبکه مواد مخدر دستگير شده است».

آقاي داود گفت: نيروهاي بين المللي درسال جاري پليس مبارزه با مخدر را همکاري هاي خوبي کرده اند که تا هنوز ده عمليات موفقانه را با همکاري آنان انجام شده است.

به گفته داود دريک مورد پليس مبارزه با مواد مخدر15 تن پاکستاني را گرفتار کرده است که درکارتوليد وقاچاق مواد مخدر درافغانستان کار مي کردند.

جنرال داود درحالي از بهبودي مبارزه با مواد مخدر سخن مي گويدکه نهاد واحد تحقيق وارزيابي افغانستان نحوه مبارزه با مواد مخدر حکومت افغانستان راناقص خواند.

مطالب مرتبط