درسال جاري درهرات40 زن و4 مرد براثرخودسوزي جان باختند | افغانستان | DW | 23.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

درسال جاري درهرات40 زن و4 مرد براثرخودسوزي جان باختند

خودسوزي روشي براي پايان دادن به زندگي است كه درطي سالهاي اخيردرافغانستان افزايش داشته است. تنها درولايت هرات طي سال جاري تاكنون 44 نفر با خود سوزی به زندگی شان پایان دادند.

default

داكترمحمدعارف جلالي سرپرست شفاخانه سوختگي ولايت هرات گفت: "ازاوايل امسال70 واقعه خودسوزي به شفاخانه سوختگي اين ولايت بستر شدند كه شش واقعه آن مردان بوده اند وازمجموع 70واقعه 44 واقعه جان سپردند كه 4واقعه آن را مردان تشكيل داده است."

به گفته كارشناسان، مؤثرترين راهكاربراي كاهش خودسوزي ها مي تواند پيشگيري ازاين پديده باشد. به باورآنان خودسوزي ها بيشترجنبه نمايشي داشته و به هدف جلب توجه اطرافيان صورت مي گيردكه اين كارمي تواند حس ترحم ديگران ومخصوصاً اطرافيان رابرانگيزد.

نبود سيستم هاي حمايتي وعدم دسترسي زنان ومرداني كه خودسوزي مي كنند با هدف رهايي از وضعيت آزاردهنده فرد، يكي ازچالشهاي عمده اي است كه ازعوامل خودسوزي شمرده شده وباعث اين عمل مي شود.

داكترمحمد عارف جلالي نيز اين موضوع راتأييد کرده مي گويد: واقعات شهري كاهش يافته ودرسال جاري13 فيصد مراجعين خود سوزي شفاخانه سوختگي ازشهربودند. داكترجلالي دليل آن را دسترسي زنان به مراجع قانوني وآگاهي دهي به زنان بيان كرد.

ازدواج هاي تحميلي و اختلاف سني بين زن ومرد و بويژه مشكلات اقتصادي خانواده ها ازديگردلايلي است كه باعث اين خودسوزي ها درهرات شده است.

شيما خانم 14ساله ازمدتي است كه به شفاخانه بستراست. او لت وكوب توسط خانواده اش را دليل خودسوزي اش مي گويد.

بنابرگفته داکترجلالي، 40 درصدواقعات خودسوزي درولسوالي ها رخ داده است. به باور او به دليل پايين بودن سطح آگاهي خانواده ها درولسوالي ها، بيشترين رقم خودسوزي، درآنجا بوده است .

اغلب درخودسوزي ها ازنفت به عنوان ماده سوختي استفاده مي كنند. شهزاده كه50سال دارد به دليل اختلافات خانوادگي كه با شوهرش داشته ، خودش رابه آتش كشيده است.او مي گويد نمي خواسته كه زنده بماند. شهزاده با ريختن نفت بربدنش خود را آتش زده است.

روي آوردن زنان به خود سوزي باعث شده است كه دراين اواخرمردان هم اين راه را براي رهايي ازمشكلات انتخاب نمايند.

مبتلابه بيماري هاي رواني را پزشكان يكي ازانگيزه هاي دست زدن به خودسوزي زنان ومردان بيان مي كنند.

پروانه علیزاده، هرات

ویراستار: یاسر

آگهی