درسال آينده 37000 سرباز خارجي بيشتر به افغانستان مي آيند | آلمان و جهان | DW | 05.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

درسال آينده 37000 سرباز خارجي بيشتر به افغانستان مي آيند

مهمترين موضوع اجلاس وزراي خارجۀ پيمان نظامي ناتو منعقدۀ دوازدهم قوس در بروکسل فعاليت آيندۀ اين پيمان در افغانستان بود.

اجلاس سران ناتو دربروکسل

اجلاس سران ناتو دربروکسل

پس از آنکه ايالات متحدۀ امريکا يک روز قبل از آن اعلام کرد که 30 هزار سرباز بيشتر به افغانستان ميفرستد، اکنون کشور هاي که در چارچوب آيساف نيرو فرستاده اند نيز موافقت شان را براي اعزام 7000 سرباز اضافي به افغانستان اعلام کردند.

در حاليکه بسياري از کشور هاي اروپايي موافقت کرده اند که سرباز بيشتر به افغانستان بفرستند، آلمان و فرانسه از گفتن يک پاسخ مثبت خودداري کرده اند.

اندرس فو راسموسن سکرترجنرال ناتو از اينکه کشور هاي عضو ناتو به تقاضاي وي لبيک گفته اند، راضي است. راسموسن گفت:

"اين بدين معناست که آيساف در سال 2010 نسبت به سال روان ميلادي دست کم 37000 سرباز بيشتر را دربر خواهد داشت. اين نمايانگر يک همبستگي عملي است، و تأثير آن در محل مأموريت بزرگ خواهد بود."

بيشتر از نصف همه 44 کشور عضو آيساف، از جمله ايتاليا، اسپانيا، پولند، سلوانيا، ترکيه و چک ميخواهند سربازان بيشتر بفرستند.

راسمون در مورد اينکه چه تعداد از کشور هاي عضو ناتو و آيساف آماده گي شان را اعلام کرده و چه تعدادي رد کرده اند، چيزي نگفت.

گيدو وستروله وزير خارجۀ آلمان فدرال ميخواهد پس از کنفرانس افغانستان در 8 دلو در لندن درين رابطه موضعگيري کند. به نظر وستروله در صف مقدم بايد بحث سياسي قرار داشته باشد.

او ميگويد:

"به نظر من اين منصفانه نيست که ما بحث بر سر موفقيت مأموريت نيرو هاي ما در افغانستان را تنها به بحث موجود روي افزايش يا کاهش نيرو ها خلاصه بسازيم، و در نتيجه فراموش کنيم که پيروزي ممکن، که ما خواستار آن استيم، اصلاً بصورت گسترده اي با بازسازي عرصۀ ملکي ارتباط دارد."

هم پيمانان ناتو روي فعاليت هاي بيشتر در عرصه هاي غير جنگي وحدت نظر داشتند. وستروله آموزش نيروهاي امنيت و پوليس افغانستان را يک نکتۀ اساسي و مهم خواند:

"ما بايد درين راستا بيشتر تلاش کنيم. وقتي ميگويم بيشتر تلاش کنيم، بدين معناست که ما توانايي آنرا داريم."

هدف نهايي نيرو هاي آيساف اينست که تا چند سال آينده مسؤوليت تأمين امنيت در افغانستان را به نيرو هاي امنيتي خود کشور بسپارد.

سوزانه هين/ صفي ابراهيم خيل

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی