درخواست 1000 کارشناس نظامی بیشتر برای تربیه نیروهای افغانستان | افغانستان | DW | 27.09.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

درخواست 1000 کارشناس نظامی بیشتر برای تربیه نیروهای افغانستان

جنرال ویلیام کالدویل خواستارافزایش مربی هاي اضافی برای آموزش وتربیه نیروهای افغانستان شد.به گفته اونبود چنین کارشناسانی می تواندانتقال مسوولیت ها به نیروهای افغانستان را با تاخیر مواجه سازد.

جنرال ویلیام کالدویل، مسوول آموزش نیروهای امنیتی افغانستان

جنرال ویلیام کالدویل، مسوول آموزش نیروهای امنیتی افغانستان

اوگفت؛ به روز دوشنبه از رهبران متحدين ( کشورهای کمک کننده به افغانستان) می خواهد که 1000مربی متخصص اضافی برای تقویت نیروهای امنیتی به این کشور بفرستند.

جنرال ویلیام کالدویل، مسوول آموزش نیروهای امنیتی افغانستان، به وال استریت جورنال گفت: مربیان کلیدی برای سرعت بخشیدن تشکیل نیروهای پلیس و ارتش ملی افغانستان ،ازماه دسامبر تا ماه می 2011 پیش از انتقال کنترول امنیت به حکومت افغانستان درماه جولای، حضور خواهند داشت؛ هنگامی که نیروهای ایالات متحده آغاز به بیرون کشیدن نیروهایش از این کشور می کند.


ویلیام کالدویل به وال استریت جورنال گفت: " اگر ما به مربیان مورد نیاز ما دست نیابیم، انتقال (مسوولیت امنیتی) با تاخیر مواجه خواهد شد."

اوگفت، افغانستان به 133 هزار سرباز ارتش وپلیس ملی بیشتر نیاز دارد، تا باتوجه به میزان بالای فرسایش وچالش ها در روند آموزش و تربیه نیروهای امنیتی افغانستان به تدریج بتوانند، مسوولیت تامین امنیت را به عهده گیرند.

وال استریت جورنال خاطرنشان کرده است که نیروهای افغانستان درحال حاضرحدود256 هزارنفر می رسند، اما طراحان امریکایی انتظار دارند که ازاین رقم حدود 83 هزار آنها را درجریان 13 ماه آینده به دلایل، مرگ ، فرار، ومیزان مراقبت پایین، ازدست خواهند داد. این فشارها می تواند روند ساخت وتشکیل نیروهای امنیتی 305 هزارنفری افغانستان را مختل کند.

درتلاش برای تقویت امنیت و این روند، بارک اوباما رییس جمهور ایالات متحده امریکا، 30هزارسرباز اضافی را به افغانستان فرستاده است که با فرستادن این رقم، شمار نیروهای امریکایی درحدود 100 هزار و درکل نیروهای بین المللی درافغانستان به 150 هزار نفرمی رسد.

جنرال کالدویل تاکید کرد که با فرستادن مربیان با مهارت های بالا می توان نیروهای افغانستان را به خودکفایی رساند که بتوانند در برابر ناامنی ها ایستادگی کنند. اوگفت:" آموزش های تخصصی درماه های آینده با چالش های بیشتر مواجه خواهد بود ونیاز به آموزش درسطح بالا می باشد."

کالدویل همچنان گفت، او ازمتحدان خلبانان(پیلوت ها) برای آموزش نیروهای هوایی افغانستان، داکتران برای آموزش بخش صحی ژاندارم برای تربیه پلیس بین المللی افغانستان، تقاضا کرده است.

کالدویل به عنوان بخشی از تلاش های خود برای توسعه 15 نوع توانایی مختلف، او درنظردارد تا از ناتو بخواهد کارشناسان نظامی را برای کمک دربخش تجزیه وتحلیل بهتراطلاعات، تدارکات وتعمیر ونگهداری بهتر وسایل به افغانستان بفرستد. این حرکت بخشی ازتلاش های ایالات متحده امریکا ومتحدان برای آموزش نیروهای افغانستان است که درمحاصره قرارمی گیرند.
کالدویل گفت: " هیچ پیشرفتی تخصصی دراین بخش نبوده است."

فرانپرس/ یاسر

ویراستار: مبلغ

آگهی